Raport BIG: Nastroje przedsiębiorstw coraz lepsze

Polecamy

Wartość Wskaźnika BIG, mierzy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej,  w czerwcu 2013 wyniosła 9,05 pkt. To o ponad 3 pkt. wyższy indeks niż w marcu bieżącego roku. Mimo to,  obecny poziom indeksu jest nieznacznie gorszy niż wynik prezentowany dokładnie 12 miesięcy temu.

Wartość Wskaźnika BIG, mierzy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej,  w czerwcu 2013 wyniosła 9,05 pkt. To o ponad 3 pkt. wyższy indeks niż w marcu bieżącego roku. Mimo to,  obecny poziom indeksu jest nieznacznie gorszy niż wynik prezentowany dokładnie 12 miesięcy temu.

Z Raportu BIG wynika, że w większości branż nastroje wśród przedsiębiorców  poprawiły się. Wskaźnik BIG dla przedsiębiorców wzrósł aż o 18,8 pkt. i obecnie wynosi  9,42 pkt. Równie wysoki wzrost nastąpił wśród firm z branży dostawców usług finansowych, gdzie indeks od ostatniego badania wzrósł o 9,3 pkt. - wynika z 22. edycji Raportu BIG, publikowanego przez BIG InfoMonitor.

Po trudnym początku 2013 roku, nastąpiła istotna poprawa nastrojów wśród zdecydowanej większości badanych firm. Główny indeks BIG wzrósł o 3,63 pkt. i obecnie wynosi 9,05 pkt. Na obecny poziom wartości wskaźnika, wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji w prawie wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem są przedstawiciele dostawców usług masowych, w tej grupie wskaźnik spadł o blisko 7 pkt.

130620.raport.big.450x

Główny Wskaźnik BIG mimo, że ma wartość wyższą o ponad  3 pkt. niż w marcu, jest na niższym poziomie niż w analogicznym okresie 2012 roku. Mając na uwadze cząstkowe wyniki indeksu BIG szczególne zainteresowanie należy poświęcić przedsiębiorcom, dla których Wskaźnik BIG wzrósł aż o 18,8 pkt. i obecnie poziom indeksu wynosi 9,42 pkt. Biorąc pod uwagę, że właśnie tę grupę uważa się za odzwierciedlenie sytuacji w gospodarce, należy spoglądać w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Istotne miejsce w tym wydaniu raportu, biorąc pod uwagę sezon letni, zajmuje branża turystyczna. To dość specyficzny sektor rynku. Mimo, że od 2012 roku sytuacja w tej branży stabilizuje się i wykazuje terminowością w regulowaniu zobowiązań płatniczych, to i tak 78% respondentów uważa, że nieterminowe płatności to poważna bariera. Nie podlega wątpliwości, że duży wpływ na sytuację finansową w tej branży ma sezonowość oferowanych usług.

hildebrand.mariusz.01.150x"Jeszcze w marcu spodziewaliśmy się odbicia głównego indeksu BIG. Mając na uwadze bardzo ostrożnie formułowane oceny wśród respondentów, które nastąpiły po zawiedzionych oczekiwaniach związanych z ostatnim kwartałem minionego roku. Polepszenie nastrojów wśród przedsiębiorców musiało w końcu nastąpić wraz ze stabilizującą się sytuacją ekonomiczną firm. Przecież 62% badanych przedsiębiorców uważa, że ich partnerzy biznesowi mają wysoką zdolność do regulowania bieżących zobowiązań" - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Z najnowszego Raportu BIG wynika również, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 2 pkt. proc. zwiększyła się grupa respondentów, która uważa nieterminowe regulowanie należności w ich branży za zjawisko występujące rzadko. Obecnie jest ich 41%. W tym samym czasie o 1 pkt. proc. spadła liczba ankietowanych, którzy oceniają zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań jako częste, tego zdania jest obecnie 58% badanych firm. W czerwcu wzrosła liczba przedsiębiorstw, które otrzymują więcej niż 75% płatności w terminie - grupa ta zwiększyła się o 4 pkt. proc. i wynosi 44%. Z raportu wynika również, że już od ponad roku powiększa się grono firm, które otrzymały w terminie ponad 90% należności.

Autorzy raportu  sporo miejsca poświęcili opiniom firm na temat wcześniejszych przewidywań przedsiębiorców dotyczących 2013 roku. Z 22. edycji Raportu BIG wynika, że obecnie blisko trzy czwarte ankietowanych (72%) jest zdania, że spowolnienie gospodarcze ma zdecydowany i negatywny wpływ na wyniki finansowe ich firmy. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży finansowej, gdzie 84% badanych odczuło skutki pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Jeszcze pół roku temu (wyniki z 20. edycji Raportu BIG) zaledwie 16% badanych z tej branży spodziewało się zmiany sytuacji finansowej na gorszą. W ocenie zaledwie jednej czwartej ankietowanych, spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło w żaden sposób na wyniki finansowe ich firm, a tylko 2% badanych uważa, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza wpłynęła pozytywnie na ich budżet.

ledworowski.marcin.01.133x"Sceptyczne przewidywania przedsiębiorców  sprzed sześciu miesięcy niestety sprawdziły się. Zdecydowana większość firm odczuła spowolnienie gospodarcze w swoich wynikach finansowych. Dlatego w naszej ocenie, aby uniknąć dalszych problemów związanych z zatorami płatniczymi, należy większą uwagę poświęcić sprawdzaniu wiarygodności finansowej parterów biznesowych w trakcie i przed rozpoczęciem współpracy - podkreśla Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Zdaniem ekspertów BIG (www.BIG.pl) widać pierwsze optymistyczne sygnały dotyczące sytuacji gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nawet firmy są bardzo ostrożne w inwestowaniu środków i rozwijaniu produkcji oraz oferowanych usług. Sytuacja gospodarcza w ciągu ostatnich lat już kilka razy wydawała się stabilizować a nawet poprawiać, jednak kolejne miesiące wykazywały się ponownym spowolnieniem.

Pełną wersję Raportu mogą Państwo pobrać tutaj.

Udostępnij artykuł: