Raport BIK, w kwietniu mikrofirmy wzięły znacznie mniej kredytów niż rok temu

Firma

W kwietniu 2022 r., w porównaniu do kwietnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,5%), jak i wartościowym (-12,2%), czytamy w najnowszym newsletterze Biura Informacji Kredytowej.

BIK logo
Źródło: BIK

W kwietniu 2022 r., w porównaniu do kwietnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,5%), jak i wartościowym (-12,2%), czytamy w najnowszym newsletterze Biura Informacji Kredytowej.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-30,2%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-15,0%) mniej kredytów obrotowych.

W przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika również jest ujemna i wyniosła (-14,0%).

Spadki wystąpiły także w wartości udzielonych w kwietniu 2022 r. kredytów inwestycyjnych o (-22,6%) oraz kredytów obrotowych o (-12,1%). Wartość kredytów w rachunku bieżącym spadła najmniej, o (-9,0%).

Najlepiej w kredytowaniu na rachunkach bieżących

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-8,5%) w ujęciu liczbowym oraz o (-3,0%) w wartościowym.

Przy czym w ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa była w przypadku kredytów inwestycyjnych (-30,6%).

W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-16,3%) dotyczy jedynie kredytów inwestycyjnych. Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+2,1%).

Bezpieczny poziom jakości kredytów

Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,34% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w kwietniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,1%, kredyty w rachunku bieżącym 2,74% oraz kredyty obrotowe 8,01%.

W kwietniu 2022 r. w porównaniu do marca 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,21). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do kwietnia 2021 o (-0,76).

W okresie 12-miesięcznym polepszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe polepszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-1,56).

Najwięcej kredytów w usługach i handlu

Na 11,0 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br., 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,8%) i 2,6 tys. handlowe (23,4%). Łącznie więc prawie 70% udzielonych w kwietniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,637 mld zł, banki udzieliły 590 mln zł (36,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 423 mln zł (25,8%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w kwietniu 2022 r. 61,9% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach.

W kwietniu 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-21,8%) oraz produkcji (-15,7%).

W ujęciu wartościowym w kwietniu 2022 r. w porównaniu do kwietnia 2021 r. ujemne dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firm handlowych (-21,1%) oraz produkcyjnych (-20,9%).

W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-13,9%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym. Również w ujęciu wartościowym banki udzieliły w czterech miesiącach br. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku niższego finansowania firmom z dwóch sektorów.

Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-16,8%). W tym okresie wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+5,3%) oraz usługowym (+2,5%).

Najgorsza jakość kredytów w usługach

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w kwietniu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 4,99%.

Najlepszy (najniższy) odczyt w kwietniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 2,99%. W porównaniu do kwietnia 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) tylko w budownictwie o (+0,17).

W porównaniu do kwietnia 2021 r. Indeks polepszył się natomiast w trzech branżach: usługach o (-0,96), produkcji (-0,85) oraz handlu o (-0,72).

Udostępnij artykuł: