Raport: Doradztwo w bankowości i finansach A.D. 2011

BANK 2011/10

Stanowienie i stosowanie w praktyce prawa determinuje stopień praworządności państwa. Można powiedzieć, że oba te elementy systemu prawnego są podstawą konstrukcji każdej państwowości, stanowiąc nieodzowną składnię funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej.

Remigiusz Stanek

Obok jakości obu wymienionych elementów, mających zasadnicze znaczenie dla wizerunku danego państwa, ważna jest także świadomość społeczna i znajomość zasad funkcjonowania systemu demokratycznego państwa prawnego. Ta wiedza osób uczestniczących aktywnie w obiegu gospodarczym, nazywana „świadomością prawną”, jest bodźcem rozwoju rynku usług doradztwa prawnego.

Światowy kryzys finansowy w oczywisty sposób dotyka instytucji finansowych, co owocuje ograniczeniem ich planów ekspansji i zmianami w strukturze właścicielskiej, to zaś bezpośrednio oddziałuje na rynek usług prawnych. Oczywiście odpowiednie instytucje podejmują walkę z kryzysem – wiele dzieje się w procesie legislacyjnym na poziomie Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają obowiązek dostosować swoje ustawodawstwo do prawa Wspólnoty, a uczestnicy rynku finansowego swoją działalność do nowo tworzącej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: