Raport dotyczący systemów premiowych w Europie

Finanse i gospodarka

Co druga firma w Europie wątpi w efektywność wdrożonych u siebie systemów premiowych. Powodem nie są jedynie same zasady premiowania...

Co druga firma w Europie wątpi w efektywność wdrożonych u siebie systemów premiowych. Powodem nie są jedynie same zasady premiowania...

Najpopularniejszym celem wdrażania systemów premiowych w Polsce i Europie jest poprawa wyników finansowych i efektywności działania organizacji. Niestety, ponad połowa firm ma poczucie, że wdrożone u nich systemy nie spełniają dobrze tej roli.

Takie wnioski wynikają z najnowszego, europejskiego badania Aon Hewitt na temat praktyk premiowych - European Bonus & Sales Compensation Survey 2014.

Kluczem do sukcesu w budowie skutecznego systemu premiowego jest odpowiedni dobór kryteriów premiowania. Stąd, aż 42% badanych firm deklaruje przeprowadzenie zmian w tym obszarze jeszcze w tym roku.

Niemniej jednak, odpowiednie i realne cele premiowe nie są jeszcze gwarantem skuteczności systemu motywacyjnego - zauważa Krystian Oppenheim, ekspert ds. wynagrodzeń w Aon Hewitt. Nasze badanie pokazało, że w firmach, które osiągają wysokie wyniki biznesowe wdrożone są jasno określone, przejrzyste zasady naliczania premii, ściśle połączone z procesem oceny pracowników. Jednocześnie, w firmach osiągających sukcesy rynkowe zauważamy intensywne działania komunikacyjne nt. celów premiowych i sposobów ich osiągania. Działania te, co istotne, prowadzone są przez najwyższą kadrę menedżerską - dodaje Oppenheim.

Prowadzone przez Aon Hewitt badanie pokazało, że w firmach, które w ostatnich latach nie realizowały założonych wyników biznesowych jedną z istotniejszych barier efektywności systemu premiowego był brak odpowiedniej komunikacji na jego temat. Problem ten zasygnalizowało aż 51% uczestników.

Zapytani o najefektywniejsze metody komunikacji, uczestnicy badania w większości wskazywali indywidualne spotkania pracownika z przełożonym oraz pisemne komunikaty wysyłane od Prezesa Zarządu lub innych osób z grona najwyższej kadry menedżerskiej. Widać wyraźnie, że oprócz odpowiedniego skonstruowania systemu, warunkiem niezbędnym do efektywnego wdrożenia jest zaangażowanie i umiejętności liderów - mówi Krystian Oppenheim. System premiowy powinien być elementem zaplanowanego, regularnego procesu zarządzania wynikami, polegającego na odpowiednim komunikowaniu i monitorowaniu wyników firmy i pracowników - dodaje.

Dodatkowo w informowaniu pracowników nt. zasad premiowania pracownikom coraz większą rolę odgrywają nowe formy komunikacji. W porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego przez Aon Hewitt w roku 2011, Intranet był 3 razy częściej wskazywany jako efektywne narzędzie komunikacji. Na liście metod ocenianych jako skuteczne pojawiły się także tzw. Total Rewards Statements (indywidualne raporty dla pracowników pokazujące im wartość całego pakietu wynagrodzeń i świadczeń).

Dostrzegając powyższe wyzwania i trendy, zmian w systemach motywacyjnych w bieżącym roku dokonuje 71% firm w Europie. Wdrożenie dodatkowych form komunikacji i szkoleń to drugie po zmianie kryteriów premiowych, najpopularniejsze rozwiązanie.
140802.wykres.01.698

Źródło: European Bonus & Sales Compensation Survey 2014

Metodologia badania

Badanie European Bonus & Sales Compensation Survey 2014 przeprowadzono w pierwszym kwartale 2014 roku w 15 krajach europejskich. Uczestnicy reprezentują 21 różnych sektorów działalności gospodarczej.

Źródło: Aon Hewitt

Udostępnij artykuł: