Raport eBroker: Karencja, a wakacje kredytowe

Finanse i gospodarka

Wszystkie wiodące banki w ramach kredytu hipotecznego przewidują możliwość skorzystania z karencji w spłacie lub wakacji kredytowych. Wspomniane rozwiązania są użyteczne dla osób, które ze względu na przejściowe pogorszenie kondycji finansowej nie będą mogły terminowo regulować należności ratalnych.

Kilku kredytodawców pozwala na wybór  jednego z wariantów odroczenia spłaty (wakacje kredytowe lub karencja). W związku z tym warto się dowiedzieć, co je różni…

Klient uwolni się od części kapitałowej albo całej raty

Osoby poszukujące informacji na temat sposobów odroczenia spłaty kredytu mogą się spotkać z mylącym nazewnictwem. Autorzy wielu tekstów finansowych utożsamiają bowiem karencję z wakacjami kredytowymi. Takie uproszczenie niekiedy pojawia się nawet w branżowych mediach.

Rozróżnienie pomiędzy karencją i wakacjami kredytowymi jest uzasadnione, ponieważ te rozwiązania funkcjonują w inny sposób. Klient korzystający z karencji tymczasowo nie musi spłacać kapitałowej części raty. Oznacza to, że jego zobowiązania ograniczają się tylko do części odsetkowej. Odroczona należność kapitałowa w okresie karencji jest powiększana o dodatkowe odsetki.

Efekt zastosowania karencji jest uzależniony od wielkości sumy, która już została zwrócona. Wiąże się to z faktem, że część odsetkowa na początku okresu spłaty ma znacznie większy udział w równej racie. Osoba korzystająca z karencji w trakcie pierwszych lat kredytowania może zatem liczyć na mniejszą redukcję comiesięcznych obciążeń.

Wakacje kredytowe to bardziej kompleksowe rozwiązanie. Polega ono na czasowym zwolnieniu klienta z obowiązku spłaty kapitału oraz odsetek. Innymi słowy jest to forma prolongowania całej raty. Bank wynagradza sobie przerwę w spłacie dzięki doliczeniu zawieszonej płatności do kapitałowej części kolejnych rat. Osoby, które chcą uniknąć takiego wariantu powinny wnioskować o proporcjonalne wydłużenie okresu kredytowania.

Należy pamiętać, że ani wakacje kredytowe, ani karencja w spłacie kredytu nie są prezentem od banku. Za takie czasowe odroczenie raty lub jej części w przyszłości słono zapłacimy, ponieważ wstrzymanie płatności nie zatrzymuje naliczania odsetek, które z dnia na dzień rosną. W efekcie klient w dalszym ciągu będzie płacił również odsetki od odsetek. – dodaje Kamil Trembacz, analityk rynku finansowego w Grupie eBroker.

Nie każdy bank ma ochotę na kredytowe wakacje…

Nie wszystkie krajowe banki są przychylne dla osób, które chcą skorzystać z wakacji kredytowych. Karencja w spłacie nie stanowi natomiast większego problemu. Można się o tym przekonać analizując poniższą tabelę.

Warto odnotować, że dziewięć spośród czternastu analizowanych banków nie pozwala na zawieszenie spłaty dla kapitałowej i odsetkowej części zobowiązania. Wakacje kredytowe można uzyskać w: BNP Paribas, Banku BPH, Millenium Banku, Pekao i PKO BP (patrz poniższe zestawienie).

130526.kredyty.hipoteczne.01.600x888

Źródło: eBroker.pl

Udostępnij artykuł: