Raport Euro

BANK 2015/01

SZANOWNI PAŃSTWO! Kilkanaście lat temu, podczas szerokiej debaty na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, żywo był także dyskutowany problem przystąpienia Polski do strefy euro. Polskie społeczeństwo udzieliło mocnego wsparcia idei integracji naszego kraju z państwami Europy Zachodniej w drodze ogólnokrajowego referendum. Przez kilka lat od podpisania traktatu akcesyjnego większość Polaków także opowiadało się za przyjęciem euro. Nie spodziewaliśmy się wówczas, że Unia Europejska i wiele innych krajów zostanie poddanych mocnym testom odporności i sprawdzianom działania w sytuacjach kryzysowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

A były to wydarzenia bez precedensu. Najpierw kryzys bankowy, następnie rozległy kryzys finansów publicznych w wielu krajach i wreszcie seria rozlewających się konfliktów społecznych, politycznych i zbrojnych w krajach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz na Ukrainie.

Trudno dzisiaj rozmawiać o perspektywie przyjęcia przez Polskę i inne kraje wspólnej waluty bez uwzględnienia wpływu tych wydarzeń na stabilność strefy euro oraz Unii Europejskiej. To właśnie te nadzwyczajne okoliczności powodują, że debata na ten temat nabiera szczególnego znaczenia i pozwala w wielu przypadkach lepiej ukazać silne i słabe strony obowiązujących, ale też projektowanych rozwiązań.

Trzeba rzetelnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: