Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i wskazania dla Rządu Ewy Kopacz do końca kadencji

Finanse i gospodarka

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, który istnieje od ponad trzech lat,* dokonali oceny działań rządu w I kwartale br. na 2,7 punktu w skali od 0 do 5. To o 0,2 punktu więcej wobec IV kw. 2014 roku i o 0,4 punktu więcej w porównaniu do III kw. 2014. Działania premier Ewy Kopacz zostały ocenione na 4 punkty, a więc aż o 1 punkt lepiej od ostatniej oceny działań poprzedniego szefa rządu, Donalda Tuska, za III kw. ubiegłego roku. To najwyższa ocena szefa rządu od początku działania gabinetu cieni BCC.

Najwyżej została oceniona aktywność rządu w obszarach: finanse, przedsiębiorczość, prawo gospodarcze, rynek i prawo pracy oraz infrastruktura (po 4 punkty), co związane jest z przynoszącą coraz lepsze efekty polityką rządu oraz zmianami prawnymi w tych dziedzinach.

Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu – podobnie jak w poprzednich kwartałach – w zakresie spółdzielczości, uregulowań dot. rynku finansowego, spółek Skarbu Państwa i środowiska naturalnego (tylko po 1 pkt).

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w poniedziałek, 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, gabinet cieni rekomendował rządowi Ewy Kopacz listę wskazań-priorytetów, których realizację należy rozpocząć jeszcze przed końcem najbliższej kadencji i kontynuować już po wyborach. Tematem głównym były problemy polskiego górnictwa i branży energetycznej oraz propozycje koniecznych działań restrukturyzacyjnych i niezbędnych zmian strukturalnych.

Pełny raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC oraz oceny i rekomendacje dostępne są na stronie www.bcc.org.pl oraz tutaj

* Gospodarczy Gabinet Cieni BCC to think tank, który powstał w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania rządu służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

Emil Muciński
Instytut Interwencji Gospodarczych BCC

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: