Raport GUS dotyczący Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2014 r.

Komentarze ekspertów

W ostatnich tygodniach powstał raport "Wskaźniki Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2014 r." na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez GUS. Przedstawione informacje pokazują jak gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną, e-handel i e-administrację.

W ostatnich tygodniach powstał raport "Wskaźniki Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2014 r." na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez GUS. Przedstawione informacje pokazują jak gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną, e-handel i e-administrację.

Tegoroczne badanie po raz pierwszy publikuje zakres wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych w poszczególnych województwach. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia sytuację w gospodarstwach domowych, a druga w przedsiębiorstwach w 2014 r.

Przedsiębiorstwa

 • Komputery były wykorzystywane przez 94,4% przedsiębiorstw, najwyższy wskaźnik występował w dużych przedsiębiorstwach (99,6%).
 • Dostęp do Internetu posiadało 93% przedsiębiorstw, łącza szerokopasmowe 90%, mobilne łącza 61%.
 • Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach (według województw):
  • dolnośląskie 95% (najwyższy wskaźnik)
  • mazowieckie 94,9%
  • zachodniopomorskie 89,6% (najniższy wskaźnik)
  • Polska 93,1%
 • W ostatnich trzech latach wskaźniki takie jak wykorzystanie komputera czy dostęp o Internetu utrzymują się na podobnym poziomie.
 • Pracownicy wykorzystujący komputery (według województw):
  • mazowieckie 56% (najwyższy wskaźnik)
  • lubuskie 31% (najniższy wskaźnik)

Zauważa się istotne zróżnicowanie regionalne pracowników wykorzystujących komputery, sięgające 25%.

 • Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową 65%, głównie wykorzystywanie strony www do prezentacji swoich produktów.
 • 25% przedsiębiorstw składało zamówienia przez Internet, a 10% otrzymywało zamówienia przez Internet.
 • 88% przedsiębiorstw korzystało z e-administracji.
 • Serwisy społecznościowe były najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, wskaźnik 18%.

Gospodarstwa domowe

 • Posiadanie komputera deklarowało około 10 mln gospodarstw domowych (77%), odsetek systematycznie wzrasta, w 2013 r. wynosił około 75% (największy udział widoczny jest w Polsce Centralnej)
 • Dostęp do Internetu wzrósł o 3% do poziomu 75%, przy czym 71% gospodarstw korzystało z łączy szerokopasmowych
 • Najczęściej posiadanie komputera oraz dostęp do sieci deklarowały:
  • gospodarstwa z dziećmi
  • gospodarstwa z dużych miast oraz o wysokim stopniu zurbanizowania
 • Gospodarstwa domowe posiadające komputer (według województw):
  • pomorskie 85,4%
  • mazowieckie 80,8%
  • lubuskie 70,1%

Występuje duże zróżnicowanie w przekroju terytorialnym, dochodzące do 15%.

 • Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych (według województw):
  • pomorskie 83,1%, szerokopasmowy 78,8%
  • lubuskie 70%, szerokopasmowy 63,3%
  • średni dostęp szerokopasmowy 71,1%, wzrost o 2,3%

Badanie pokazuje zacieranie się dysproporcji pod względem wyposażenia gospodarstw domowych w ICT pomiędzy Polską Wschodnią, a innymi częściami kraju.

 • Najważniejsze powody braku dostępu do Internetu w domu:
  • brak potrzeby korzystania z sieci 59%
  • brak umiejętności 45%
 • Najczęściej z komputera w domu korzystało 65% osób w wieku 16-74 lata i 93% w grupie osób w wieku 12-15 lat.
 • Najczęściej z Internetu w domu korzystało 64,4% osób w wieku 16-74 lata i 92% w grupie osób w wieku 12-15 lat.

Równie częstym miejscem korzystania z komputera i Internetu było miejsce pracy.

 • Główny cel korzystania z sieci osób w wieku 16-74 lata: wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (53%), wyszukiwanie informacji o towarach i usługach (50%), wzrasta zainteresowanie czytaniem on-line, pobieraniem plików gazet (47%) oraz korzystanie z e-administracji (27%).
 • Główny cel korzystania z sieci osób w wieku 12-15 lat: czaty, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe, komunikatory internetowe, blogi (85%).
 • Łączenie się z Internetem poza miejscem zamieszkania lub pracy osoby w wieku 16-74 lata wykorzystywały: telefon komórkowy lub smartfon 27%, przenośny komputer 23%. Sytuacja grupy wiekowej 12-15 lat wygląda odpowiednio: 46% i 33%.
 • Zakupy przez Internet odsetek osób w wieku 16-74 lata 34,2% wzrost o 2,6%; osoby w wieku 12-15 lat 18,8%.
 • Najczęściej wykonywaną czynnością podczas korzystania z komputera było: kopiowanie oraz przenoszenie plików 91% (12-15 lat) i 75% (16-74 lata), natomiast osoby korzystające z Internetu najczęściej używały wyszukiwarki internetowej odpowiednio 97% (12-15 lat) i 95% (16-74 lata).

Wnioski płynące z raportu są optymistyczne, społeczeństwo rozwija się w dobie nowych technologii, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, ale zauważalny jest trend wzrostowy. Mentalnie otwieramy się na innowacje i to sprawia, że na tle innych krajów europejskich poprawiamy swoją pozycję. Stajemy się społeczeństwem mobilnym, dlatego nowoczesne oprogramowanie, zaawansowane technologicznie urządzenia i rozbudowa infrastruktury są kluczowymi czynnikami odniesienia sukcesu. W 2014 roku obserwujemy wzrost popularności smartfonów (44% w stosunku do 11,7% w 2011 roku) oraz osób korzystających z nielimitowanego dostępu do Internetu mobilnego (27% w 2014 roku wobec 15% w 2013 roku).

Krzysztof Szubert
ekspert BCC
minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Udostępnij artykuł: