Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | EKOLOGIA | Banki dla środowiska

BANK 2021/03

Europejski Zielony Ład oznacza w istocie zdefiniowanie na nowo strategii rozwoju europejskiego obszaru gospodarczego. Celem jest taka przebudowa funkcjonowania Unii, żeby w przeciągu trzech dekad można było osiągnąć neutralność klimatyczną.

Europejski Zielony Ład oznacza w istocie zdefiniowanie na nowo strategii rozwoju europejskiego obszaru gospodarczego. Celem jest taka przebudowa funkcjonowania Unii, żeby w przeciągu trzech dekad można było osiągnąć neutralność klimatyczną.

Punkt zwrotny w tym kontekście stanowi komunikat Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2019 r., traktujący o Europejskim Zielonym Ładzie. Dzień później Rada Europejska wskazała osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050 jako cel nadrzędny. Kolejne etapy zielonej transformacji to zdefiniowanie mechanizmów finansowania Zielonego Ładu 14 stycznia 2020 r., uzgodnienie nowego budżetu UE w kwocie 1,8 bln euro 21 lipca ub.r. i wreszcie przyjęcie szczegółowych strategii dla przemysłu, bioróżnorodności, integracji sektorów i wodorowej, oraz planu działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Paradoksalnie, pandemia i jej bezpośrednie skutki nie wpłynęły na tempo i zakres prac, natomiast zmiana horyzontu celów emisyjnych została zaakceptowana przez szefa polskiego rządu.

Szansa na dobrobyt czy droga zabawka?

Nie wchodząc w meritum szczegółowych rozwiązań w ramach Zielonego Ładu, co przekroczyłoby ramy i temat tego opracowania, nie ulega kwestii, że ich realizacja wymaga zaangażowania znaczących środków finansowych, a w przypadku gospodarek takich, jak Polska, bazujących na energetyce węglowej, także i nakładów przewyższających wartość budżetu przewidzianą na ten cel. Tymczasem autorzy projektu twierdzą, że cały zamysł czynią opłacalnym nie koszty, lecz przyszłe korzyści.

Zielona i cyfrowa transformacja znalazła wyraz w wysokości budżetu uchwalonego na kolejny okres programowania – 1074 mld euro oraz dodatkowo 750 mld w ramach Funduszu Odbudowy. Co więcej 30% nakładów będzie wprost dedykowane celom klimatycznym, a pozostałe kwoty należy wydatkować w sposób zgodny z celami tzw. porozumienia paryskiego i celami klimatycznymi UE do roku 2030. Oznacza to, że niemożliwe będzie finansowanie projektów szkodliwych środowiskowo.

Nowy budżet przewiduje 17,5 mld euro na bezpośrednie działania osłonowe, mające łagodzić społeczne skutki dekarbonizacji w regionach związanych z wydobyciem i eksploatacją paliw kopalnych. Zachętą dla prywatnych inwestorów do angażowania się w realizację projektów przyjaznych środowisku mają być regulacje, premiujące redukcję śladu węglowego. Autorzy projektu przewidują podniesienie efektywności energetycznej, co oznacza realizację założonych celów rozwojowych przy mniejszym zużyciu energii. Temu ma służyć stopniowe wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie wzrost nie będzie uzależniony od zużycia zasobów naturalnych.

[alebankmodule origin="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: