Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | STOPY PROCENTOWE | Sposoby na dochody pozaodsetkowe

BANK 2021/03

Dochody pozaodsetkowe to od wielu już lat przedmiot ożywionej dyskusji w środowisku bankowym. Padały w niej tak niekonwencjonalne postulaty, jak rewitalizacja tradycyjnych placówek jako centrów doradztwa dla społeczności lokalnych, jednak ich realizacja nie przynosiła zadowalających efektów. Obecnie niskie stopy procentowe zmuszają banki do poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów, nie tylko w postaci wyższych opłat za świadczone usługi.

Fot. zenzen/stock.adobe.com

Dochody pozaodsetkowe to od wielu już lat przedmiot ożywionej dyskusji w środowisku bankowym. Padały w niej tak niekonwencjonalne postulaty, jak rewitalizacja tradycyjnych placówek jako centrów doradztwa dla społeczności lokalnych, jednak ich realizacja nie przynosiła zadowalających efektów. Obecnie niskie stopy procentowe zmuszają banki do poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów, nie tylko w postaci wyższych opłat za świadczone usługi.

Światowa recesja, wywołana pandemią koronawirusa, skłania banki centralne do luzowania polityki pieniężnej. Od 29 maja 2020 r. stopa referencyjna NBP utrzymuje się na poziomie 0,1%, i w ocenie większości ekonomistów ma pozostać na tym poziomie do końca tego roku. Zakładają oni, że polski bank centralny będzie chciał ożywić gospodarkę poprzez luzowanie ilościowe, a nie ujemne stopy procentowe.

Jest wysoce prawdopodobne, że niskie stopy procentowe nie tylko w Polsce będą w najbliższych latach trwałą determinantą funkcjonowania rynku finansowego. Podczas ubiegłorocznego webinarium poświęconego przychodom pozaodsetkowym banków Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP, przypomniał, że odsetki stanowią 70% obrotów polskiego sektora bankowego. Duża część wyników odsetkowych była generowana na zobowiązaniach, i to dzięki tym środkom banki mogły oferować klientom wiele usług bezpłatnie lub za niską opłatą.

Aleksandra Sroka-Krzyżak, dyrektor Departamentu Strategii w PKO Banku Polskim, mówiła wówczas o konieczność przeglądu i nowej wycenie produktów oraz usług w bankach. Jej zdaniem, ważne jest dostosowanie modelu biznesowego i operacyjnego poprzez optymalizację i digitalizację procesów wewnętrznych. Zwróciła uwagę także na dostosowanie obsługi klientów do nowej rzeczywistości (pandemia) i poszukiwanie źródeł przychodów typu „beyond banking”. W trakcie webinarium mówiono też o atrakcyjności modelu subskrypcyjnego, jako ważnego elementu strategii biznesowej w wielu branżach i możliwości jego wykorzystania w bankach. Alternatywnym źródłem dochodów może być wreszcie rozwijanie współpracy z ubezpieczycielami i monetyzowanie danych, gromadzonych w bankowości.

Nihil novi

W artykule, opublikowanym we wrześniu 2019 r. w wydawanym przez Federal Reserve Bank of Cleveland periodyku „Economic Commentary”, Joseph G. Haubrich i Tristan Young zobrazowali, jak kryzys finansowy z 2007 r. ograniczył uzależnienie banków od wyniku odsetkowego. Zbadali oni, czy w środowisku niskich stóp procentowych źródło dochodu pozaodsetkowego od czasu kryzysu finansowego wzrosło, czy też nie. Okazało się, że większe banki, będące częścią holdingów, zwykle wykazują wyższy procent dochodów niezwiązanych z odsetkami niż mniejsze podmioty – było tak zarówno przed kryzysem, jak i po nim.

Tradycyjny pogląd, że banki zarabiają pieniądze, udzielając pożyczek i pobierając odsetki, jest tylko częścią prawdy. Dochód niezwiązany z odsetkami był i pozostaje istotnym elementem bankowego biznesu, i to na każdym poziomie. Analitycy Deloitte przeprowadzili w 2019 r. badanie poświęcone usługom dodanym – VAS (Value Added ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: