Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | TECHNOLOGIE – SER GROUP | Cyfryzacja w bankowości – nowa rzeczywistość czy poprawa status quo?

BANK 2021/03

Rok 2020, z powodu pandemii, zmienił sytuację w wielu gałęziach światowej gospodarki. Jednak paradoksalnie – każdy kryzys może być szansą i wskazówką do dalszego rozwoju. Może być również impulsem do ulepszenia tego, co już było realizowane. Branża finansowa jest idealnym przykładem, jak w sprawny sposób można odnaleźć się w realizacji tych dwóch założeń.

Fot. apinan/stock.adobe.com

Rok 2020, z powodu pandemii, zmienił sytuację w wielu gałęziach światowej gospodarki. Jednak paradoksalnie – każdy kryzys może być szansą i wskazówką do dalszego rozwoju. Może być również impulsem do ulepszenia tego, co już było realizowane. Branża finansowa jest idealnym przykładem, jak w sprawny sposób można odnaleźć się w realizacji tych dwóch założeń.

Nie ma technologii bez biznesu, nie ma biznesu bez technologii

Jednym z kluczowych trendów, który był odpowiedzią na zmieniające się potrzeby w dobie pandemii, było przyśpieszenie procesów cyfryzacji i rozszerzenie zakresu oferowanych usług zdalnych. W całym sektorze finansowym wzrosło znaczenie zdalnej komunikacji z klientem. W wyniku wprowadzenia lockdownu aż 60%[1] banków na całym świecie zostało zmuszonych do skrócenia czasu pracy swoich placówek lub całkowitego ich zamknięcia. – Instytucje finansowe sprawnie przystosowały się do nowych realiów. Ogromną rolę odegrał fakt, że banki w Polsce to jedne z najbardziej rozwiniętych pod względem technologii instytucji, realizujących innowacyjne strategie IT. Pamiętajmy, że cała ta sytuacja nie zainicjowała, a jedynie przyśpieszyła poszczególne elementy realizowanych już strategii cyfryzacyjnych. To był pewnego rodzaju test funkcjonowania w trudnych warunkach – który zdał na dobrym poziomie – komentuje Marcin Somla, dyrektor SER Group w Polsce.

ECM – ulepszając to co jest, rozwijając nowości

Bankowość jest jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie branż, która w dużym stopniu opiera się na ogromnych zbiorach danych. Coraz więcej klientów korzysta z rozwiązań mobilnych i internetowych, co automatycznie otwiera możliwości pozyskiwania większej ilości danych niż kiedykolwiek wcześniej. Jak sobie z tym radzić? – Aby cyfryzacja obsługi klienta i innych procesów była naprawdę możliwa, firma potrzebuje pełnej transformacji. W przeciwnym razie korzyści nie będą wymierne, jeśli np. po czacie online z doradcą, faktura nadal będzie musiała zostać wysłana pocztą, lub wniosek o kredyt będzie wiązał się z przesłaniem sterty papierowej dokumentacji. Dotyczy to również gromadzenia i analizowania niestrukturalnych danych, które można wykorzystać do realizacji planów sprzedażowych czy innych zaawansowanych projektów opartych stricte na analizie. Takie wsparcie w automatyzacji systemów gwarantuje technologia ECM” – wyjaśnia Marcin Somla.

Systemy ECM usprawniają przechwytywanie i zbieranie informacji ze wszystkich źródeł, z których korzysta organizacja. Ich główną siłą są usługi kognitywne, czyli oprogramowanie, które pozwala algorytmom inteligentnie „czytać” i analizować również treści nieustrukturyzowane, co ma miejsce w przypadku niektórych typów dokumentów, np. kontraktów. – Wyobraźmy sobie system, który może integrować informacje zawarte w wiadomości e-mail, o historii operacji dokonywanych przez klienta z danymi, jakie pracownik infolinii wprowadził do wniosku kredytowego. Mówimy więc o uniwersalnym, inteligentnym, skalowalnym rozwiązaniu, które można również wdrożyć w chmurze. Potrafi ono utrzymać porządek w zbiorach dokumentów, ułatwia przeprowadzenie audytów i zwiększa produktywność całej organizacji. Takim rozwiązaniem jest system Doxis4 ECM, który dostarczamy – mówi Marcin Somla z SER Group.

O ile banki w Polsce posiadały zaplecze technologiczne, o tyle w momencie wybuchu pandemii zetknęły się z problemem, który dotknął wiele firm również z innych sektorów gospodarki – pracą zdalną. W bankach, posiadających olbrzymie, korporacyjne biura, praca z domu, która nie była popularnym modelem, nagle stała się koniecznością. W tym aspekcie branża bankowa została postawiona przed zupełnie nowym wyzwaniem.
Przede wszystkim, banki musiały dostosować się do warunków pracy zdalnej, nie zapominając jednocześnie o bezpieczeństwie przechowywanych dokumentów, do których pracownicy lub kontrahenci potrzebowali mieć dostęp, pracując z domu. Dlatego też wiele instytucji finansowych musiało zaadaptować nowe rozwiązania, w bardzo krótkim czasie – komentuje Marcin Somla. – Ważnym aspektem było również umożliwienie pracownikom równie efektywnej pracy z domu, jak z biura. Dzięki wdrożeniom rozwiązań opartych na ECM pracownicy uzyskali dostęp do dokumentów i mogli w bezpieczny sposób korzystać z nich z dowolnego miejsca, posiadając oczywiście odpowiednie uprawnienia. Technologia ECM umożliwiła im np. szybką weryfikację faktur, zarządzanie projektem, analizę treści czy wysyłanie plików między członkami swojego zespołu, lub podmiotami zewnętrznymi – dodaje.

Chmura hybrydowa dla sektora regulowanego

Cloud Computing to technologia, która powoli staje się standardem w sektorze finansowym. Przemawiają za tym liczne korzyści: skalowalność, elastyczność czy bezpieczeństwo rozwiązań cloudowych. W tak specyficznych podmiotach, jak instytucje finansowe szczególnie ten ostatni element jest istotny, zarówno np. dla banku, jak i jego klientów. Przechowywanie informacji w chmurze umożliwia przetwarzanie ogromnych wolumenów danych, zapewnia bardzo wysoką dostępność systemów, co ogranicza problem potencjalnych kosztownych przestojów, a także wpływa na zadowolenie klientów, którzy mogą w wygodny i szybki sposób korzystać z usług.

Fot. SER Group

Rozwiązania oferowane przez Grupę SER pozwalają na dostosowanie platformy Doxis4 ECM do wymagań  klienta. Firmom działającym w branżach ściśle regulowanych oferujemy rozwiązania hybrydowe. Dzięki temu spółka może wykorzystać wszystkie zalety technologii chmurowej, zapewniając jednocześnie pełną zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania wrażliwych danych klientów w siedzibie firmy. W przypadku Polski to rozwiązanie jest zgodne ze styczniowym komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. Bezpieczeństwo usługi i zgodność ze światowymi standardami gwarantuje również wydany przez niezależnego audytor, certyfikat SOC2 – wyjaśnia Marcin Somla.

W omawianej technologii część danych jest przenoszona do chmury, co umożliwia firmie usprawnienie procesów operacyjnych i zwiększenie wydajności oraz oszczędności. Z drugiej strony dane wrażliwe mogą być przechowywane na serwerach lokalnych. To elastyczne i szyte na miarę rozwiązanie umożliwia spółkom z ściśle regulowanego sektora na korzystanie z chmury na własnych warunkach, zapewniając pełną ochronę szczególnie wrażliwych danych, a także pełną kontrolę nad tempem własnej cyfryzacji. Jeśli w przyszłości zdecydują się na usługi w pełni chmurowe, będą miały już gotową infrastrukturę, która pozwoli im zoptymalizować wydatki na IT.

Co dalej? Przyszłość sektora bankowego w zakresie cyfryzacji i hiperautomatyzacji

Polskie banki i podmioty finansowe nie zwalniają tempa i stale realizują innowacyjne strategie cyfryzacyjne. Wciąż jednak widzimy potencjał do uwolnienia rezerw produktywności, który – naszym zdaniem – może być wyzwolony poprzez zastosowanie rozwiązań klasy ECM. Mam tu na myśli wykorzystanie usług kognitywnych zapewniających inteligentną hiperautomatyzację procesów klasyfikacji oraz analizy treści dokumentów przychodzących, usprawnienie współpracy między pracownikami oraz między bankami a ich kontrahentami. Nieunikniona jest również wizja postępującej konsolidacji rynku finansowego w Polsce. Już teraz możemy śmiało postawić tezę, że w całym procesie systemy ECM odegrają kluczową rolę, ponieważ podmioty finansowe będą musiały podjąć szereg działań, zapewniających integrację procesową oraz gwarantującą dostępność treści z różnych źródeł. Jako SER Group, chętnie będziemy wspierać w sprostaniu tym wyzwaniom – podsumowuje Marcin Somla.

[1] „Digital Banking Maturity 2020. How banks are responding to digital (r)evolution?”

Udostępnij artykuł: