Raport InfoDok: Udaremniono 1,6 tys. prób wyłudzeń kredytów!

Raporty

Kradzione i zagubione dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystywane do wyłudzania kredytów w bankach. Ostatni kwartał 2011 r. nadal potwierdza zjawisko, obserwowane od kilku kwartałów. Utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom łącznych kwot prób wyłudzeń kredytów, przy stale zmniejszającej się liczbie takich przypadków.

Kradzione i zagubione dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystywane do wyłudzania kredytów w bankach. Ostatni kwartał 2011 r. nadal potwierdza zjawisko, obserwowane od kilku kwartałów. Utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom łącznych kwot prób wyłudzeń kredytów, przy stale zmniejszającej się liczbie takich przypadków.

W okresie październik - grudzień 2011 r. odnotowano 1 605 prób wyłudzeń - choć to znaczna liczba, należy zauważyć, że jest najmniejsza w całej historii badania, prowadzonego od 2008 r.). Oznacza to spadek o 19% w stosunku do analogicznego okresu sprzed dwunastu miesięcy. Jest to również wynik aż o 33% niższy niż rekordowy pod tym względem III kwartał 2008 r.

120124.infodok.550x

Łączna kwota prób wyłudzeń wyniosła ponad 113 mln zł. Po wynikach z II i III kwartału (odpowiednio 150 oraz 140 mln zł) na szczęście widać pozytywny malejący trend w tym zakresie. Nadal jednak są to bardzo poważne kwoty. Wynik 113 mln zł jest o 31% niższy od rekordu z IV kwartału 2010 r., kiedy to osiągnięto poziom ponad 163 mln zł.

System bankowy staje się coraz bardziej szczelny dzięki stałemu rozwoju bazy dokumentów zastrzeżonych. Wyraźnie spada liczba udaremnianych przestępstw - w IV kwartale była najniższa w historii, 1605 prób.

grzegorz.kondek.150x"Jeżeli będziemy zwracać uwagę na jak najszybsze zastrzeganie utraconych dokumentów, tych przestępstw będzie jeszcze mniej. Wystarczy zastrzec dokument w jednym banku, a informacja błyskawicznie trafi do wszystkich pozostałych. Pamiętajmy, że do dokonania zastrzeżenia nie musimy nawet posiadać konta, gdyż wiele banków już dziś przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów - usługa ta jest stopniowo wdrażana w kolejnych. Ich aktualna lista zawsze na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl."- mówi Grzegorz Kondek, koordynator Kampanii "Dokumenty Zastrzeżone" w Związku Banków Polskich.

W dalszym ciągu zdarza się wiele prób wyłudzeń na bardzo wysokie kwoty, przekraczające kilka milionów złotych, pośród których najwyższą był wniosek na 5 mln złotych (województwo mazowieckie). To znacznie mniej niż przed rokiem, kiedy to osiągnięto rekordową kwotę 25 mln zł (województwo wielkopolskie). W IV kwartale tylko cztery próby przekroczyły kwotę 3 mln złotych - w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich aż siedem.

Kradzione dokumenty wykorzystywane są nie tylko do wyłudzania kredytów, ale także do dokonywania zakupów z odroczoną płatnością, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat. Dlatego tak ważne jest zastrzeganie utraconych dokumentów w banku. Dzięki temu ryzyko wyłudzenia naszych pieniędzy zostaje znacząco ograniczone, można też uniknąć wielu problemów związanych z wyjaśnieniem sprawy, w sytuacji, gdy ktoś na nasze nazwisko taki kredyt pobrał. System DZ chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.

Na koniec grudnia wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które w powszechnym obrocie służą do potwierdzania tożsamości wzrosła z 1 032 330 do 1 059 237 sztuk. W ostatnim kwartale odnotowano zatem wzrost bazy o 26 907 dokumentów.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za IV kwartał 2011 roku znajduje się na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl.

Udostępnij artykuł: