Raport InfoDług: Już ponad 2 miliony Polaków ma zaległe długi!

Bankowość / Finanse i gospodarka / Raporty

Na początku 2011 roku została przekroczona granica 2 milionów osób mających problemy z terminowym regulowaniem swoich płatności w Polsce - wynika z najnowszej 15. edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Całkowity poziom zadłużenia Polaków wzrósł w ciągu ostatnich trzech miesięcy o ponad 12% i wynosi obecnie 28,21 miliarda złotych. Z najnowszych danych wynika, że to mężczyźni częściej zalegają z płatnościami, bo jedynie 41% dłużników stanowią kobiety.

Na przestrzeni ostatniego kwartału kwota zaległego zadłużenia wzrosła o ponad 3,15 miliarda złotych (12%), a w ciągu ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 68%. Jednocześnie powiększyła się liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności. Przez ostatnie trzy miesiące przybyło ich 49 618. Kwartalny wzrost liczby niesolidnych dłużników wyniósł 2,49% i jest on niemal sześciokrotnie niższy niż przyrost całkowitego zadłużenia.

Nie zmieniła się struktura regionalna zaległego zadłużenia. W województwach mazowieckim i śląskim znajduje się najwięcej mieszkańców mających problemy z długami. Średnia kwota zaległego zadłużenia w lutym 2011 roku wyniosła 13 861 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale zwiększyła się o 1242 złotych, czyli 9,84%. Statystyczny polski dłużnik to mężczyzna w wieku od 30 do 39 lat.

hildebrand.mariusz.01.133x“Z 15. edycji raportu InfoDług wynika, że już ponad 2 mln Polaków posiada zaległości płatnicze. W Polsce jest więc tyle samo dłużników, co mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jednocześnie odnotowaliśmy efekt puchnięcia zadłużenia Polaków. Wzrost poziomu zadłużenia wyniósł 12% i jest on niemal sześciokrotnie wyższy niż przyrost liczby dłużników. Najbardziej widocznym przykładem puchnięcia długów Polaków, jest rekordzista zadłużenia, który zalega na kwotę przeszło 87 milionów złotych, co stanowi wynik o 1,5 miliona wyższy niż trzy miesiące temu”.

Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

 

 

Znacznie częściej problemy z terminowym regulowaniem należności dotykają mężczyzn niż kobiet. W całej grupie dłużników jedynie 41% stanowią kobiety a 59% mężczyźni. Ta dysproporcja jednoznacznie wskazuje, że kobiety rzetelniej spłacają swoje świadczenia. Należy podkreślić, że struktura udzielonych pożyczek wskazuje na równy podział udzielanych kredytów wśród kobiet i mężczyzn. Z danych zgromadzonych w 15. edycji raportu InfoDług wynika, że w lutym 2011 roku odnotowano dokładnie 837 236 kobiet zalegających z płatnościami.

Udział kobiet, które mają problem z terminowym regulowaniem płatności w ogólnej liczbie mieszkańców jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych województwach. Największy odsetek takie kobiety stanowią w województwie zachodniopomorskim (5,98%), a najmniejszy w województwie podkarpackim (2,14%). Wśród kobiet zalegających z płatnościami odnotowano rekordzistkę – mieszkankę województwa mazowieckiego, która zalega na ponad 35 milionów złotych i jest drugą najbardziej zadłużoną osobą w Polsce.

Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się m.in. zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek,, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.

Warto wiedzieć, że każdy raz na pół roku ma możliwość bezpłatnego sprawdzenia czy znalazł się w Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz kto i jaką informację umieścił na jego temat. Może również pobrać Raport Konsumencki w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli okaże się, że dane są błędne lub nieprawdziwe, należy zgłosić się do firmy, która taką informację przekazała z żądaniem weryfikacji danych. Dzięki nowej ustawie o BIG również osoby fizyczne, posiadające tytuł wykonawczy, mogą przekazywać dane o dłużnikach do Biura Informacji Gospodarczej.

Pobierz najnowszy raport InfoDług:

infodlug.miniaturka.250x

Więcej w dziale Raporty

 

Udostępnij artykuł: