Raport: Kierunek: inteligentne specjalizacje – priorytety wspierania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w latach 2014–2020

EDS 2014

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy znaczną część swojego budżetu na innowacje. Aby pozyskać te środki, regiony będą musiały zidentyfikować swoje najbardziej obiecujące obszary, w których możliwa byłaby inteligentna specjalizacja i rozwój innowacji.

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy znaczną część swojego budżetu na innowacje. Aby pozyskać te środki, regiony będą musiały zidentyfikować swoje najbardziej obiecujące obszary, w których możliwa byłaby inteligentna specjalizacja i rozwój innowacji.

Anna Kucharczyk

Obszarami takimi według Komisji Europejskiej mogą być np. klastry, działalność sektorowa i międzysektorowa, środowisko biznesowe przyjazne dla innowacji w sektorze MŚP, ekoinnowacje, innowacje społeczne, rynki o wysokiej wartości dodanej, szczególe obszary badań naukowych oraz infrastruktura badawcza, centra kompetencji i parki naukowe, uniwersytety oraz digitalna agenda dla Europy, podstawowe technologie wspomagające, przemysły kultury i sektory kreatywne, a także internacjonalizacja funkcji biznesowych, instrumenty inżynierii finansowej oraz innowacyjne zamówienia publiczne. Według założeń nowej polityki Unii Europejskiej koncentracja zasobów na kluczowych priorytetach pozwoli regionom stać się bardziej konkurencyjnymi.

Inteligentna specjalizacja - próba definicji

Pojęcie inteligentna specjalizacja oznacza zmaksymalizowanie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów regionalnych w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: