Raport KNF o sytuacji banków w 2010r.: Portfele banków w ocenie nadzoru

NBS 2011/06

Tempo wzrostu depozytów w BS-ach (17,8 proc.) było ponad dwukrotnie wyższe niż w bankach komercyjnych (8,5 proc.), w efekcie ich udział w systemie wzrósł do 8,7 proc. - wynika z przygotowanego przez KNF Raportu o sytuacji banków w 2010 r.

Tempo wzrostu depozytów w BS-ach (17,8 proc.) było ponad dwukrotnie wyższe niż w bankach komercyjnych (8,5 proc.), w efekcie ich udział w systemie wzrósł do 8,7 proc. - wynika z przygotowanego przez KNF Raportu o sytuacji banków w 2010 r.

Średnie oprocentowanie depozytów wyniosło 4,1 proc. i było istotnie niższe niż w 2009 r. (5,1 proc.), zaś kredytów – 8,4 proc. wobec około 8,5 proc. rok wcześniej. To, zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, tłumaczy silny wzrost wyniku odsetkowego sektora. Raporty banków wskazują, że w 2011 r. oczekują one wzrostu poziomu lokat gospodarstw domowych o około 8 proc., zaś depozytów przedsiębiorstw o ponad 15 proc.

Aktywa liderów

W 2010 r. suma bilansowa sektora bankowego wzrosła o 9,5 proc. do 1158 mld zł, częściowo jednak wskutek osłabienia złotego w stosunku do CHF i USD. UKNF zwraca uwagę na relatywnie niską aktywność kilku dużych i średnich banków, co wynikało z ich bardziej konserwatywnych strategii, zmiany inwestora strategicznego, „porządkowania” struktur zarządczych na skutek procesów fuzji oraz „czyszczenia” portfela kredytowego.

Udział pięciu największych banków w systemie wynosił 43,9 proc. (dziesięciu największych 63,1 proc.) i kształtował się na średnim poziomie w krajach UE (44,3 proc.). Niekwestionowaną pozycję lidera zajmuje PKO BP (suma bilansowa 170 mld zł), wicelidera – Pekao (130 mld zł), a trzecią – BRE (85 mld zł), kolejne – ING BSK i BGK z aktywami powyżej 60 mld zł oraz grupa kilku podmiotów z sumą bilansową powyżej 35 mld zł.

Aktywa większości BS-ów nie przekraczały 100 mln zł, a tylko w 15 ich poziom przekroczył 500 mln zł. Liderami sektora są Krakowski Bank Spółdzielczości (blisko 1,8 mld zł), Podkarpacki Bank Spółdzielczy i Wielkopolski Bank Spółdzielczy.

Hamowanie w consumer finance

Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 8,9 proc. (wobec 5,5 proc. w 2009 r.), w tym dla gospodarstw domowych o 14,2 proc. (ich udział w portfelu wzrósł do 60,4 proc.). Kluczowe znaczenie dla dynamiki kredytów miał wzrost obliga ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: