Raport KPMG: banki chcą przyspieszyć programy transformacji kosztowej

Raporty

Zarządzanie kosztami w wyniku pandemii stało się jednym z kluczowych priorytetów dla banków na całym świecie. W globalnym badaniu KPMG nt. nowych imperatywów kosztów w bankach przeprowadzonym wśród ponad 200 członków kadry kierowniczej największych banków na świecie, zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że zamierza zintensyfikować i przyspieszyć prowadzone programy transformacji kosztowej. Wynika to ze spadku rentowności banków na całym świecie.

człowiek pocylony nad wyliczeniami, wektor w dół
Fot. stock.adobe.com / stokkete

Zarządzanie kosztami w wyniku pandemii stało się jednym z kluczowych priorytetów dla banków na całym świecie. W globalnym badaniu KPMG nt. nowych imperatywów kosztów w bankach przeprowadzonym wśród ponad 200 członków kadry kierowniczej największych banków na świecie, zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że zamierza zintensyfikować i przyspieszyć prowadzone programy transformacji kosztowej. Wynika to ze spadku rentowności banków na całym świecie.

Wśród kluczowych narzędzi służących do redukcji kosztów respondenci z banków najczęściej wskazują cyfryzację (59% wskazań).

Na drugim miejscu plasuje się redukcja zatrudnienia (52% wskazań) i transformacja dotychczasowych systemów IT (50% wskazań).

Największe korzyści można osiągnąć poprzez automatyzację procesów i kompleksową cyfryzację w obszarze middle- i back-office, gdzie często nadal istnieje duże uzależnienie od nieefektywnych procesów wykonywanych w sposób manualny.

Pozwala to również optymalizować zatrudnienie – redukcja pracochłonnych procesów opartych na dokumentach papierowych odciąża pracowników, którzy mogą skupić się na działaniach bardziej skoncentrowanych na kliencie.

Czytaj także: Banki muszą się przygotować do zarządzania ryzykiem ESG; raport KPMG

Redukcja kosztów zyskała na znaczeniu

Jest to charakterystyczna cecha organizacji opartych na technologii cyfrowej, w które chcą się przekształcić banki poprzez wymianę i modernizację dotychczasowych platform IT.

‒ Optymalizacja kosztów jest od wielu lat priorytetem dla większości banków.

Jest to proces ciągły, który musi być elastyczny i ewoluować w czasie, w zależności od tego, jak zmieniają się warunki rynkowe, wymagania klientów i oczekiwania interesariuszy – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, KPMG w Polsce.

Źródło: KPMG

Czytaj także: Raport: Horyzonty Bankowosci 2021 | FORTINET | Jak automatyzacja i sztuczna inteligencja pomagają w optymalizacji kosztów systemów ochrony przed cyberzagrożeniami

Umiarkowany lub ograniczony sukces optymalizacji kosztów

Większość ankietowanych przedstawicieli banków (78% wskazań) wyraziła zadowolenie ze swoich wyników w zakresie optymalizacji kosztów w ciągu ostatnich 3 lat.

Jednak na bardziej szczegółowym poziomie większość respondentów deklaruje umiarkowany lub ograniczony sukces w konkretnych obszarach, takich jak: cyfryzacja kluczowych funkcji, powiązanie mierników procesowych z kluczowymi wynikami klientów oraz eliminacja działań nie przynoszących wartości dodanej.

‒ Banki powinny mieć jasność, jakie są główne bariery skutecznej i trwałej redukcji kosztów. Tylko wtedy będą w stanie podjąć skuteczne kroki w celu usunięcia przeszkód i poprawy osiąganych wyników. Z globalnego badania KPMG wynika, że banki identyfikują szereg kluczowych przeszkód, które często je powstrzymują – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO, KPMG w Polsce.

Źródło: KPMG

Bariery są złożone i często wzajemnie powiązane. Zrozumienie i ustalenie priorytetów dla kluczowych dźwigni kosztowych, jasny obraz horyzontu czasowego w celu osiągnięcia korzyści oraz silnej „kultury kosztów” w banku są krytycznymi czynnikami sukcesu transformacji kosztowej.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

Źródło: KPMG
Udostępnij artykuł: