Raport NBP: Badanie ankietowe rynku pracy – 2015 r.

Bankowość

Narodowy Bank Polski opublikował raport "Badanie ankietowe rynku pracy - raport 2015". Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, z którego będzie można się dowiedzieć m.in.:

Narodowy Bank Polski opublikował raport "Badanie ankietowe rynku pracy - raport 2015". Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, z którego będzie można się dowiedzieć m.in.:

  • dlaczego udział wynagrodzeń w PKB w Polsce jest niski,
  • komu, kiedy i jakie podwyżki dają polscy pracodawcy,
  • jakie są skutki podnoszenia płacy minimalnej,
  • jaki wpływ na rynek pracy może mieć deflacja,
  • jak firmy szukają pracowników (search & matching).

Badanie Ankietowe Rynku Pracy jest realizowane w NBP od 2006 r. Powstaje, aby ułatwić synergię źródeł danych i uzupełnić luki wynikające z BAEL, F01 i innych danych oraz zwiększyć trafność interpretacji bieżących danych dotyczących rynku pracy. Wybierane są zagadnienia istotne z perspektywy prowadzenia polityki monetarnej (sposoby poszukiwania pracy, oczekiwania płacowe, niedopasowanie strukturalne oraz procesy cenotwórcze, wyznaczanie płac, tworzenie miejsc pracy i strategie zatrudnieniowe. Układ raportu podporządkowano ujęciu search and matching, tj. modelowi poszukiwań i dopasowań na rynku pracy, który daje dobre podstawy do analizowania bieżącej sytuacji na polskim rynku pracy. W tegorocznym badaniu ankietowym wzięło udział niemal 5000 osób bezrobotnych z 66 powiatów oraz 1276 firm.

Raport jest dostępny na stronie internetowej NBP, zachęcamy także do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów Instytutu Ekonomicznego NBP opublikowanymi w serwisie Youtube, w których przedstawiają najważniejsze wnioski płynące z raportu. 

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: