Raport NBP nt. stabilności systemu finansowego: Stopy procentowe mogą pożreć zyski

NBS 2015/02

Wyniki sporządzonej przez NBP symulacji wskazują, że nawet przy spadku stopy referencyjnej do zera banki komercyjne byłyby łącznie nadal zyskowne. Wynik banków spółdzielczych stałby się natomiast ujemny przy spadku stóp o 200 pkt. bazowych.

Wobu grupach sektora udział instytucji notujących straty zacząłby istotnie wzrastać od spadku stóp procentowych o 100 pkt. bazowych. W skrajnym przypadku obniżenia stóp procentowych do zera ujemny wynik wykazywałoby 30 proc. banków komercyjnych i 70 proc. spółdzielczych. Spadek stóp procentowych nie przełożyłby się jednak na znaczące pogorszenie sytuacji kapitałowej banków. Badanie dowodzi, że w horyzoncie rocznym spadek stóp procentowych istotnie obniżyłby zyskowność, lecz nie prowadziłby do zagrożenia wypłacalności całego sektora. Jednakowoż przy dużej skali obniżki miałoby to poważne konsekwencje systemowe dla banków spółdzielczych.

Portfele w sektorze MŚP

Raport NBP nt. stabilności systemu finansowego podaje, że od trzech lat tempo ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: