Raport NBP o stabilności systemu finansowego: Stress testy bez stresu

NBS 2013/01

Efekt domina w systemie mógłby zostać wywołany przez upadek trzech dużych instytucji kredytowych. W przypadku ich bankructwa, upadek wtórny groziłby 14 bankom komercyjnym i spółdzielczym o łącznych aktywach 1,2 proc. sektora.

Według najnowszego raportu NBP nt. stabilności systemu finansowego niewielkie ryzyko wystąpienia efektu domina wynika z relatywnie niewielkiej skali transakcji pomiędzy bankami. Należności z tytułu lokat międzybankowych to niewielki odsetek aktywów bankowych, dominującą część tych lokat stanowią transakcje w zrzeszeniach oraz między bankami krajowymi i zagranicznymi. Dodatkowo znaczenie rynku międzybankowego obniżyło się po upadku Lehman Brothers, spadku wzajemnego zaufania i obniżeniu limitów transakcyjnych w sektorze.

Straty niestraszne… na razie

W celu określenia, czy kapitały banków wystarczają do zaabsorbowania ewentualnych strat z tytułu materializacji ryzyka kredytowego, przeprowadzono cztery symulacje. Oddzielna miała na celu analizę ryzyka wystąpienia efektu domina związanego z wzajemnymi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: