Raport NBS: Działania Agencji Rynku Rolnego na rzecz sektora rolno-spożywczego

NBS 2016/04

Agencja Rynku Rolnego (ARR) i banki spółdzielcze realizują swoje cele w podobnych obszarach, gdyż ich działalność skierowana jest m.in. na wspieranie i obsługę beneficjentów funkcjonujących w niezwykle istotnych dla polskiej gospodarki sektorach rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Banki spółdzielcze i instytucje rządowe cechuje również to, że duży nacisk kładą na budowanie długotrwałych i bliskich relacji ze swoimi beneficjentami i klientami. Działalność tych instytucji ukierunkowana jest na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Agencja Rynku Rolnego (ARR) i banki spółdzielcze realizują swoje cele w podobnych obszarach, gdyż ich działalność skierowana jest m.in. na wspieranie i obsługę beneficjentów funkcjonujących w niezwykle istotnych dla polskiej gospodarki sektorach rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Banki spółdzielcze i instytucje rządowe cechuje również to, że duży nacisk kładą na budowanie długotrwałych i bliskich relacji ze swoimi beneficjentami i klientami. Działalność tych instytucji ukierunkowana jest na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Łukasz Hołubowski

ARR od 26 lat wspiera sektor rolno-spożywczy. Została powołana w 1990 r., aby realizować działania na rzecz zapewnienia równowagi pomiędzy popytem na produkty rolne a ich podażą. Na przestrzeni lat zmieniał się zakres jej działalności. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej ARR, jako akredytowana agencja płatnicza, jest jedną z instytucji realizujących wspólną politykę rolną (WPR), a jej aktywność dotyczy przede wszystkim funkcjonowania rynków produktów rolnych.

Łukasz Hołubowski

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: