Raport NBS: Razem dla polskiego rolnictwa Ponad dwie dekady współpracy ARiMR i banków spółdzielczych

NBS 2016/04

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od początku swojej działalności, czyli od 1994 r., współpracuje z sektorem bankowym, w tym bankowości spółdzielczej, przy realizacji programów pomocowych - początkowo finansowanych ze środków krajowych, a następnie pochodzących również z funduszy Unii Europejskiej. Najdłużej agencja współpracuje z bankami w zakresie pomocy udzielanej ze środków krajowych w formie częściowej spłaty kapitału kredytów oraz dopłat do oprocentowania kredytów, które to przez wiele lat były podstawowym instrumentem wsparcia inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych.

Daniel Obajtek

Ponad dwudziestoletnia historia kredytów preferencyjnych to okres dobrej i skutecznej współpracy pomiędzy jednostką państwową, jaką jest ARiMR, a sektorem bankowym. Efektem tej współpracy są dziesiątki tysięcy zrealizowanych inwestycji przede wszystkim w rolnictwie, a także w przetwórstwie produktów rolnych, które nie powstałyby bez kredytów preferencyjnych. Kredyty ewoluowały stosownie do potrzeb sektora rolniczego i jego otoczenia, a także warunków gospodarczych i prawnych. Istotne zmiany wprowadzono 9 lat temu w związku z koniecznością dostosowania warunków udzielania pomocy do przepisów unijnych oraz rok temu, przygotowując warunki udzielania kredytów zgodnie z przepisami unijnymi obowiązującymi dla kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: