Raport NetB@nk: liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 35 mln

Raporty / Z rynku

Po III kwartale 2017 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy przybyło 450 tys. nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – 2 mln.

Fot. Pixabay.com

Po III kwartale 2017 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy przybyło 450 tys. nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – 2 mln.

Raport #NetB@nk: po III kwartale 2017 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk #ZBP #bankowość #internet #płatności #banki

To wzrosty o odpowiednio 1,3% (k/k) i 6,15% (r/r). Minimalnie zmalała natomiast liczba użytkowników aktywnych, logujących się do swojego serwisu bankowości internetowej przynajmniej raz w miesiącu. Na koniec września ich liczba wyniosła 15,71 mln, o 67 tys. mniej niż w połowie ubiegłego roku, choć o 414 tys. więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2016 – zmiany o odpowiednio -0,43% kwartalnie i 2,71% w ujęciu rocznym.W segmencie klientów biznesowych nie zaobserwowano istotnych zmian. Liczba umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. W ujęciu kwartalnym wzrosła o 2 tys. sztuk, osiągając poziom 2,386 mln. Nieco większy wzrost odnotowany został wśród przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących możliwości bankowości internetowej. Ich liczba zwiększyła się w ciągu trzech miesięcy o 8 tys., a w ciągu minionych 12 miesięcy o 48 tys. użytkowników (0,6% k/k i 3,51% r/r).

Więcej kart płatniczych w obiegu

Podobnie jak w kwartale II, w III kwartale wzrosła liczba będących w obiegu kart płatniczych. Skala wzrostu była nieco wyższa w odniesieniu do tej z poprzedniego okresu, a ogólna liczba kart na koniec września wyniosła 38,51 mln sztuk, z czego 32,37 mln stanowiły karty debetowe, a 5,89 karty kredytowe. Tym samym, po raz pierwszy w historii publikacji danych w raporcie NetB@nk, liczba kart płatniczych przypadających na jednego mieszkańca w Polsce osiągnęła wskaźnik 1.Za zwiększenie ogólnej liczby kart płatniczych w największym stopniu odpowiadał wzrost w pierwszym segmencie – kart debetowych przybyło o 552 tys. sztuk (1,74% k/k), a kredytowych o 24 tys. (0,41% k/k). Jednocześnie wzrósł także stopień wykorzystania kart, choć tym razem nie były to tak spektakularne zmiany jak te obserwowane po II kwartale. Liczba transakcji kartowych wciągu trzech miesięcy wzrosła w tempie 2,70% k/k, podobnie jak ich wartość – 2,74%. Od lipca do września posiadacze kart wykonali łącznie 1,19 mld operacji kartowych na kwotę przekraczającą 168 mld zł – to odpowiednio o 17,51% i 11,43% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.

Rozwój infrastruktury płatniczej

Zdecydowana większość transakcji kartowych w ujęciu liczbowym, to tak jak do tej pory transakcje bezgotówkowe – stanowiły one  84,3% wszystkich transakcji kartami. W ujęciu wartościowym natomiast było to niespełna 40%.Realizacji transakcji kartowych bez wątpienia sprzyja nieustający rozwój infrastruktury płatniczej. Na koniec 3 kwartału 2017 r. Liczba terminali POS zwiększyła się o 20 tys. sztuk, do 604 tys. Warto zauważyć, że roczne tempo rozwoju infrastruktury płatniczej wynoszące 17,87% jest bardzo zbliżone do tempa zmian zachodzących w zakresie liczby operacji kartowych. Zdecydowana większość terminali – 566 tys. wyposażona jest w możliwość przyjmowania płatności w technologii zbliżeniowej, a roczne tempo przyrostu tego typu urządzeń wynosi 21,95%.Zobacz cały Raport NetB@nk: Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kw. 2017 r. >>>

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: