Raport: Niemiec chce sprawiedliwego traktowania, dla Chińczyka ważny jest rozwój. Czego oczekuje Polak?

Finanse i gospodarka

Młody Niemiec chce w swojej pracy sprawiedliwego traktowania i gwarancji stabilności zatrudnienia. Chińczykom najbardziej zależy na dobrej płacy i perspektywach rozwoju zawodowego. A jak jest w Polsce? 80 proc. rodzimych absolwentów i młodych pracowników uważa, że najważniejsze są zarobki.

Młody Niemiec chce w swojej pracy sprawiedliwego traktowania i gwarancji stabilności zatrudnienia. Chińczykom najbardziej zależy na dobrej płacy i perspektywach rozwoju zawodowego. A jak jest w Polsce? 80 proc. rodzimych absolwentów i młodych pracowników uważa, że najważniejsze są zarobki.

Według najnowszego raportu firmy doradczej STAUFEN, oczekiwania i wyobrażenia pracowników o pracodawcach różnią się w zależności od kraju. W badaniu wzięli udział pracownicy z Niemiec, Brazylii i Chin. Udzielone przez nich odpowiedzi pokazują, że w zależności od państwa, inaczej definiują oni swoje oczekiwania dotyczące pracy i samego pracodawcy. Pracownicy różnią się w ocenie czynników, które ich zdaniem, wpływają na ich atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców. Inaczej widzą je Niemcy mieszkający w stabilnym gospodarczo kraju, a jeszcze inaczej  Chińczycy i Brazylijczycy, gdzie gospodarki dopiero niedawno nabrały rozpędu. Chiny już dziś zajmują 2. miejsce w rankingu największych gospodarek Świata, Brazylia natomiast jest już w pierwszej dziesiątce. Z raportu przygotowanego na zlecenie serwisu Absolvent.pl wynika z kolei, że podejście Polaków do pracy różni się skalą od tego, co myślą na ten temat ich zagraniczni koledzy.

Stabilność i gwarancja zatrudnienia czy rozwój zawodowy?

Dla przeciętnego Niemca, który nie ukończył jeszcze 34. roku życia, najważniejsze jest sprawiedliwe traktowanie przez przełożonych. Za bardzo istotne uznało je 63 proc. badanych, a jako istotne 35 proc. Następna w kolejności jest gwarancja zatrudnienia, którą jako bardzo ważną określiło 54 proc. badanych, a za ważną uznało 41 proc. Chińczycy natomiast wskazywali najczęściej na dobrą płacę (48 proc. - bardzo ważna, 51 proc. - ważna) i sprawiedliwe traktowanie przez przełożonych. Niemniej ważne były dla nich również perspektywy rozwoju zawodowego oferowane przez firmy. Dla Brazylijczyków sprawiedliwe traktowanie i perspektywy rozwoju zawodowego, to sprawy kluczowe. Istotne są dla nich również szkolenia organizowane przez pracodawców. Na podobne pytania polscy  absolwenci i pracownicy do 30 roku życia, odpowiadają w sposób zbliżony do ich kolegów z Niemiec i Chin. Najbardziej liczą oni na wysokie zarobki - 80 proc. Znacznie mniejsze znaczenie mają dla nich szkolenia, które wskazało 37 proc. badanych oraz stabilna forma zatrudnienia - 34 proc. - Przytoczone wyniki mają bezpośrednie powiązanie ze stylem życia i stanem rozwoju gospodarki danego kraju. W państwach rozwijających się gospodarczo, pracownicy chcą życia na wyższym, niż mają obecnie poziomie, przez co oczekują lepszych pensji i sprawiedliwego traktowania. Chcą się także rozwijać. W bogatszych krajach, gdzie ludzie żyją na znacznie wyższym poziomie, ważniejsza jest dla nich stabilizacja zawodowa - informuje Maciej Wiertel ze STAUFEN Polska.

150915.raport.01.550x

Poznać oczekiwania pracodawców

3 tys. młodych ludzi miało też okazję wypowiedzieć się na temat tego, czego ich zdaniem oczekują od nich pracodawcy. I tak Niemcy w pierwszej czwórce wymienili punktualność i rzetelność, elastyczność oraz dokładność. Chińczycy wskazali na dokładność, a także lojalność i chęć dłuższego związania się z firmą. Odpowiedzi Brazylijczyków były zbliżone.

150915.raport.02.550x

Polscy pracodawcy szukają fachowców

Na podstawie badania polskich przedsiębiorców powstał "Raport BKL - Badanie Pracodawców". Wskazuje on najważniejsze oczekiwania firm wobec polskich pracowników. Zapytane o najważniejsze ich zdaniem cechy pracownika, wymieniają najczęściej: kompetencje zawodowe - 38,3 proc., dobre kontakty z ludźmi i klientami - 20,5 proc. oraz odpowiedzialność, dyspozycyjność i wiarygodność - 20,2 proc. - Cała trudność polega na pogodzeniu oczekiwań pracowników z tym, co chcą im zaoferować pracodawcy. Przez media przetoczył się ostatnio szereg dyskusji oraz listów otwartych na ten temat. Młody polski pracownik ma wysokie oczekiwania finansowe. Pracodawcy natomiast wymagają od niego dużej wiedzy praktycznej i zaangażowania. Warto poszukać kompromisu godzącego obie strony, poprzez wdrożenie modeli zarządzania, skupiających się na zasobach ludzkich i tym co najlepszego oraz w jakich warunkach ludzie mogą wnieść do organizacji - mówi Maciej Wiertel ze STAUFEN Polska.

Poziom rozwoju gospodarczego oraz inna kultura pracy w badanych krajach, wpływają na wyobrażenia pracowników na temat tego, czego oczekują od nich pracodawcy. Sami pracodawcy często też inaczej widzą oczekiwania pracowników. Jedno jest pewne. W krajach aspirujących do pozycji gospodarczych liderów, pracownicy oczekują sprawiedliwego traktowania i wyższego  wynagrodzenia, zwiększającego ich standard życia. Są nastawieni na rozwój i doskonalenie swoich umiejętności. Natomiast w silnych gospodarkach i bogatszym społeczeństwie, zauważalna jest już mniejsza pogoń za samym pieniądzem, a z kolei większe zainteresowanie stabilizacją zawodową i sprawiedliwym traktowaniem.

Źródło: STAUFEN

Udostępnij artykuł: