„Raport o inflacji – marzec 2016”

Bankowość

Narodowy Bank Polski opublikował dziś "Raport o inflacji - marzec 2016".

Z Raportu można dowiedzieć się, jakie odpowiedzi daje projekcja (przy założeniu stałych stóp procentowych) na takie pytania jak:

  • czy w najbliższych miesiącach polska gospodarka utrzyma dotychczasowe tempo wzrostu i jaka będzie jego struktura,
  • kiedy wygaśnie wpływ czynników obniżających inflację i powróci ona do pasma dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP,
  • jakie są główne czynniki ryzyka dla krajowej koniunktury.  

Raport dostępny jest na stronie NBP: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji.html

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: