Raport o zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka: Zegar długu

NBS 2012/01

Kwota zaległych płatności wynosi 35,48 mld zł, w ciągu roku wzrosła o 10 mld zł, ponad 2 mln Polaków nie reguluje terminowo zobowiązań - podano w raporcie InfoDług przygotowanym przez BIG InfoMonitor.

Kwota zaległych płatności wynosi 35,48 mld zł, w ciągu roku wzrosła o 10 mld zł, ponad 2 mln Polaków nie reguluje terminowo zobowiązań - podano w raporcie InfoDług przygotowanym przez BIG InfoMonitor.

Na koniec 2011 r. średnie zaległe zadłużenie przekroczyło 17 035 zł, w ciągu 12 miesięcy wzrosło o 35 proc. Największa liczba niespłaconych zobowiązań pochodziła z województw śląskiego i mazowieckiego. W ciągu 12 miesięcy, zadłużenie wśród klientów podwyższonego ryzyka, mieszkających w tych regionach wzrosło o 3,7 mld zł (48 proc.) i obecnie wynosi 11,6 mld zł. Z raportu InfoDług wynika, że osoby, które nie regulują w terminie zobowiązań w coraz większym stopniu odczuwają rosnące odsetki. Zaległości są nadal jednak stosunkowo małe kwoty, ponad 60 proc. stanowi przeterminowane zadłużenie poniżej 5 tys. zł.

Czas płynie, rosną długi

Raport InfoMonitora pokazuje, że o ile liczba osób mających problem z terminowym regulowaniem zobowiązań jest na stabilnym poziomie, o tyle kwota przeterminowanych płatności przyrasta stale o około 10 mld zł rocznie.

Łączna kwota zaległych płatności na koniec 2011 r. wśród klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, wpisanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej wyniosła 35,48 mld zł. Jest ona wyższa o około 150 proc. w porównaniu z 2009 r. i o ponad 40 proc. wyższa w porównaniu z rokiem 2010. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych.

Autorzy raportu podkreślają, że niespełna 95 proc. Polaków spłaca zobowiązania terminowo, budując swoją pozytywną historię kredytową oraz wiarygodność finansową. Istnieje jednak wśród konsumentów grupa klientów podwyższonego ryzyka, która czasowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Inaczej należy oceniać osoby, które często nie z własnej winy znalazły się czasowo w trudnym położeniu, niż te, które już zaciągając zobowiązanie wiedziały, że nie będą mogły się z niego wywiązać.

Klient z podwyższonym ryzykiem

Na przestrzeni ostatnich 2 lat średnie zaległe zadłużenie przypadające na jednego Polaka wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe zwiększyło się o ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: