Raport OECD: „Nauka, Technologia i Przemysł 2010”

Raporty

Opublikowano 8. raoirt OECD "Nauka, Technologia i Przemysł" za rok 2010. Raport bada trendy, perspektywy i kierunki rozwoju w dziedzinie nauki, technologii i przemysłu na całym obszarze OECD i głównych gospodarek krajów trzecich. Oprócz syntezy najnowszych dostępnych informacji na temat najważniejszych wydarzeń, zawiera rozdział dotyczący projektowania i oceny strategii w zakresie innowacji: "policy mix". Zawiera również indywidualne analizy dotyczące nauki i innowacyjności poszczególnych państw w kontekście ich aktualnej strategii w tym zakresie i stojących przed nimi wyzwań.

Główny Raport został przygotowany pod auspicjami Komitetu OECD ds. Polityki Naukowo-Technicznej (CSTP), przy udziale grup roboczych wewnątrz organizacji. W 2011 r. OECD obchodzi swoje 50. urodziny. Z tej okazji, raport zawiera specjalny rozdział o tym, jak zmieniała się strategia od lat 60-tych ubiegłego wieku z uwzględnieniem roli jaką odegrała OECD w badanych obszarach.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej na:

  • osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej,
  • przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w krajach członkowskich, jak również w krajach nieczłonkowskich, co oznacza współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego, oraz
  • promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

Raport można pobrać tutaj: Raport OECD: „Nauka, Technologia i Przemysł 2010”:

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Udostępnij artykuł: