Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w III kw. 2015 roku

Raporty

W III kwartale 2015 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 111 469 ofert pracy. Oznacza to 12,45% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu rok do roku. To już trzeci kwartał z rzędu, w którym całkowita liczba ofert opublikowanych na portalu Pracuj.pl przekroczyła 100 tysięcy. Blisko jedna piąta wszystkich ofert pracy opublikowanych w III kwartale 2015 r. pochodziła z branży handel i sprzedaż. Pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta, finansistów oraz specjalistów IT.

W III kwartale 2015 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 111 469 ofert pracy. Oznacza to 12,45% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu rok do roku. To już trzeci kwartał z rzędu, w którym całkowita liczba ofert opublikowanych na portalu Pracuj.pl przekroczyła 100 tysięcy. Blisko jedna piąta wszystkich ofert pracy opublikowanych w III kwartale 2015 r. pochodziła z branży handel i sprzedaż. Pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta, finansistów oraz specjalistów IT.

  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 12,45% w porównaniu rok do roku

  • Najwięcej ofert pracy z branży handel i sprzedaż: 19,7% wszystkich ogłoszeń z III kwartału 2015 r.

  • 16,5% wzrostu w branży budownictwo i nieruchomości w porównaniu rok do roku

  • 16,1% wzrostu dla branży transport i logistyka w porównaniu rok do roku

  • 32,6% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów budownictwa w porównaniu rok do roku

  • 25,7% wzrostu ofert pracy skierowanych do specjalistów ds. logistyki w porównaniu rok do roku

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia spadła we wrześniu do 9,9%. To najlepszy wynik od 7 lat. Rekordowa była również liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców. Dane te potwierdza kwartalny raport Pracuj.pl.

Jak wynika z danych Pracuj.pl, pracodawcy z branży handel i sprzedaż opublikowali w III kwartale 2015 r. 21 971 ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost o 4% rok do roku. Drugą pod względem liczby opublikowanych ofert była w III kwartale branża bankowość, finanse, ubezpieczenia z liczbą 15 906 ogłoszeń o pracę (3,2% wzrostu rok do roku). Na trzecim miejscu uplasowała się branża przemysł ciężki, z której pochodziło 8,6% opublikowanych w III kwartale ofert (10,6% wzrostu rok do roku).

Budownictwo i nieruchomości – znaczący wzrost

Wzrost liczby publikowanych ofert pracy z branży budownictwo i nieruchomości rok do roku wyniósł 16,5% i jest to najlepszy wynik kwartalny wśród wszystkich analizowanych przez Pracuj.pl branż. Najczęściej w tej branży poszukiwano specjalistów ds. budownictwa (wzrost o 38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Znaczący wzrost zapotrzebowania w tej branży nastąpił także w przypadku inżynierów i wyniósł on 17%, w porównaniu rok do roku. Wśród inżynierów pracodawcy z branży budownictwo i nieruchomości najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na monterów/serwisantów, specjalistów ds. elektryki/elektroniki oraz na ekspertów ds. konstrukcji i technologii.

Obserwuje się znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników z obszaru nieruchomości (17% wzrostu rok do roku). Ten dobry trend w nieruchomościach wynika między innymi z tego, że historycznie niskie stopy procentowe proponowane dziś przez banki na lokatach, sprawiają, że wynajem stał się lepszą formą budowania kapitału. Wiele osób przenosi środki z lokat i produktów bankowych, inwestując je w nowe mieszkania, które przeznaczają na wynajem. Popyt na specjalistów zajmujących się wynajmem i wyceną wzrósł o 28% w porównaniu rok do roku, identyczny wzrost nastąpił także w przypadku ekspertów odpowiedzialnych za utrzymanie/zarządzanie nieruchomościami.

Transport i logistyka – ostrożny optymizm

Dane Pracuj.pl pokazują, że pracodawcy z branży transport i logistyka już czwarty kwartał z rzędu zwiększają zatrudnienie. Wpływ na ten wynik mają na pewno malejące ceny ropy oraz utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w Polsce. Połowa ogłoszeń z tej branży skierowana była do specjalistów ds. logistyki. Wśród nich poszukiwano głównie ekspertów ds. transportu i spedycji oraz osób odpowiedzialnych za łańcuch dostaw.

Bardzo duży wzrost zapotrzebowania, wynoszący 42% rok do roku, zgłosiła branża transport i logistyka na specjalistów ds. obsługi klienta. Wśród nich poszukiwano głównie pracowników specjalizujących się w motoryzacji i transporcie.

Przemysł ciężki i lekki – 10% wzrostu

Wzrost liczby publikowanych ofert pracy, w porównaniu rok do roku, wyniósł w przemyśle ciężkim i lekkim nieco ponad 10%. W przypadku obu branż najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów ds. produkcji. W przemyśle ciężkim i lekkim wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów IT, przy czym najczęściej szukano osób odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania. Poszukiwano także osób zajmujących się handlem i sprzedażą.

Inżynierowie i specjaliści IT – stale poszukiwani

W III kwartale popyt na profesjonalistów z zakresu inżynierii wzrósł o 14% (rok do roku). Najwięcej ofert pracodawcy skierowali do monterów/serwisantów, elektroników/elektryków oraz ekspertów ds. konstrukcji/technologii; także na tych specjalistów najbardziej wzrosło zapotrzebowanie w minionym kwartale.

O 14% wzrosło również zapotrzebowanie na ekspertów IT. Najwięcej ogłoszeń skierowano do osób zajmujących się rozwojem oprogramowania, wśród nich najbardziej zwiększyło się zapotrzebowanie na ekspertów zajmujących się architekturą (28% wzrostu rok do roku) oraz analizą biznesową (19% wzrostu rok do roku). Najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na ekspertów zajmujących się administracją IT (32% wzrost rok do roku), wśród nich poszukiwano głównie profesjonalistów specjalizujących się w administrowaniu systemami oraz specjalistów wsparcia technicznego/helpdesku. Także eksperci specjalizujący się e-commerce i nowych mediach nie mogli narzekać na brak zainteresowania ze strony pracodawców. Wzrost, rok do roku, wyniósł w tym obszarze 7%, a najwięcej ofert skierowano do specjalistów zajmujących się tworzeniem stron www oraz odpowiedzialnych za technologie internetowe.

Gdzie najłatwiej było o pracę w III kwartale 2015 r.?

Najwięcej ofert pracy pochodziło z województwa mazowieckiego – nieco ponad jedna piąta wszystkich ogłoszeń z III kwartału 2015r.; kolejne pod względem liczby opublikowanych ofert pracy województwa to: województwo dolnośląskie (10,4% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń), małopolskie (9,7% udziału w całości), śląskie (8,9% udział w całości) oraz województwo wielkopolskie (8,5% udziału w całości).

Największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników zanotowano w województwach: małopolskim (20,6% wzrostu rok do roku), kujawsko-pomorskim – wzrost o 17%, mazowieckim – wzrost o 15,7% oraz dolnośląskim – wzrost o 14,6%.

W III kwartale 2015 r. najwięcej ogłoszeń o pracę opublikowali pracodawcy z firm zatrudniających powyżej 250 pracowników – ich oferty pracy stanowiły niemal 30% wszystkich ogłoszeń o pracę z tego okresu. W porównaniu kwartalnym największy wzrost zapotrzebowania na pracowników zgłosiły firmy najmniejsze –wyniósł on 6,2%. Porównanie danych rok do roku pokazuje, że wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, miały w III kwartale 2015 r. większe zapotrzebowanie na pracowników niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:

Regularny wzrost liczby ofert pracy publikowanych w serwisie Pracuj.pl potwierdza kontynuację ożywania na rynku pracy. W III kwartale 2015 na Pracuj.pl opublikowano o 12,45% więcej ofert pracy porównując rok do roku, a całkowita liczba ofert pracy już trzeci kwartał z rzędu przekroczyła 100 tys.

Wzrost liczby ofert pracy, wraz z najniższym od 7 lat wskaźnikiem stopy bezrobocia, sprawia, że w niektórych obszarach coraz częściej słyszy się o rynku pracownika. Do specjalistów IT (jedna z najczęściej poszukiwanych grup zawodowych w naszym serwisie, z 14% wzrostem zapotrzebowania rok do roku), dołączają kolejne specjalizacje, jak wykwalifikowani managerowie sprzedaży czy inżynierowie. 

Analiza liczby publikowanych ofert pracy to zawsze dobry listek lakmusowy polskiej gospodarki. Cieszy więc 16,5% wzrost liczby ofert pracy z branży budownictwo, która powoli wychodzi z kryzysu. Warto zwrócić również uwagę na 16,5% wzrost publikowanych ofert pracy z branży transport i logistyka. Ożywieniu w tej branży sprzyjają spadające ceny ropy oraz ożywienie w branży przemysł, która również zgłosiła o 10% więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Większą aktywność w przemyśle potwierdzają również dane GUS – nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu wzrosły o 7,6 proc. r/r.  

Analogicznie do zamówień z branż dynamicznie wrasta zapotrzebowanie na pracowników logistyki, produkcyjnych, budownictwa, inżynierów. Jednak, jak co kwartał, najczęściej poszukiwani specjaliści to osoby odpowiedzialne za handel i sprzedaż, obsługę klienta, finanse i IT.

Źródło: Pracuj.pl

Udostępnij artykuł: