Raport: Prawo adekwatne do potrzeb

BANK 2011/10

Z mecenasem Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawia Karol Mórawski

Z mecenasem Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawia Karol Mórawski

Ostatnia nowelizacja prawa bankowego istotnie zmieniła regulacje dotyczące outsourcingu. Czy nowe prawo zaspokaja oczekiwania zarówno sektora bankowego, jak i jego klientów?

– Przede wszystkim te ostatnie zmiany w zakresie regulacji outsourcingu były oczekiwane od co najmniej pięciu lat. Już w momencie, gdy outsourcing pojawił się w polskim prawie bankowym, Związek Banków Polskich zdiagnozował wiele nieprecyzyjnych przepisów oraz dostrzegł oczywiste błędy ustawodawcy, mające negatywny wpływ na wykorzystywanie outsourcingu w sektorze bankowym.Z inicjatywy Związku Banków Polskich zostały bardzo szybko przygotowane propozycje zmian ustawowych, niestety proces legislacyjny był wyjątkowo długi. Natrafiliśmy na ogromne problemy przede wszystkim z uzgodnieniami dotyczącymi tego projektu w ramach prac w Ministerstwie Finansów. Usunięcie nadmiernych obowiązków natury biurokratycznej i wyeliminowanie zbędnych kosztów, zupełnie neutralnych dla bezpieczeństwa obrotu bankowego to podstawowe korzyści wynikające z nowego prawa. Przełoży się to wprost na obniżenie kosztów działalności banków, a w ślad za tym na poprawę jakości usług świadczonych klientom, przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Sektor IT oraz usług prawnych są w szczególności zainteresowane outsourcingiem. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii w zakresie obrotu bezgotówkowego oraz nowe regulacje ostrożnościowe to zagadnienia na tyle obszerne i skomplikowane, że nawet najwięksi rynkowi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: