Raport – Rewizja danych o dynamice amerykańskiego PKB wspiera notowania dolara

Komentarze ekspertów

Po okresie dużych wahań cen i niepokoju na rynkach wschodzących, w czwartek nastąpiło pewne uspokojenie nastrojów. Wczoraj prezydent Barack Obama złagodził retorykę mówiąc o konieczności "ograniczonej" interwencji w Syrii.

Od początku wczorajszej sesji inwestorzy przygotowywali się na publikację danych o dynamice amerykańskiego PKB w drugim kwartale. Pierwszy odczyt wskazał dynamikę 1,7% r/r. W obliczu dobrych danych makroekonomicznych, analitycy szacowali drugi odczyt PKB na 2,2% r/r. Inwestorzy dyskontując możliwość lepszych danych kupowali przed południem dolara sprowadzając kurs EURUSD z 1.3340 do 1.3260 przed publikacją danych.

Zrewidowane dane o dynamice amerykańskiego PKB w drugim kwartale okazały się bardzo dobre. Odczyt pokazał wzrost gospodarki o 2,5% r/r. Publikowane w tym samym czasie cotygodniowe dane na temat nowych bezrobotnych (331 tys.) pozytywnie rokują dla miesięcznego raportu z rynku pracy publikowanego przez Bureau of Labor Statistics w piątek 6 września.

130830.forex.550x

Na bardzo dobre dane rynek zareagował umocnieniem dolara względem innych walut, a kurs EURUSD wyznaczył lokalne minimum na poziomie 1.3218. Optymistyczny odczyt amerykańskiego PKB łagodzi negatywny wpływ ostatnich nieco gorszych danych z rynku nieruchomości oraz pracy. Tym samym rośnie prawdopodobieństwo ograniczenia programu QE przez Rezerwę Federalną już na wrześniowym posiedzeniu. W tym kontekście będą również analizowane dzisiejsze dane: Chicago PMI (15:45) oraz indeks Uniwersytetu Michigan (15:55).

Tomasz Brach
Easy Forex Trading Ltd.

Udostępnij artykuł: