Raport Roczny CSR 2019 w ESBANKU: wspieranie lokalnego środowiska i postaw EKO

Bankowość spółdzielcza / Raporty

ESBANK Bank Spółdzielczy swoją wizję, misję oraz wynikającą z nich strategię biznesową realizuje w poczuciu odpowiedzialności za wpływ na społeczeństwo i środowisko. Podsumowanie zrealizowanych w 2019 roku działań oraz wyników Banku za miniony rok znalazło się w najnowszym, opublikowanym właśnie Raporcie Rocznym Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym ‒ czytamy w komunikacie wydanym przez Bank.

ESBANK Bank Spółdzielczy, raport csr
Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy

ESBANK Bank Spółdzielczy swoją wizję, misję oraz wynikającą z nich strategię biznesową realizuje w poczuciu odpowiedzialności za wpływ na społeczeństwo i środowisko. Podsumowanie zrealizowanych w 2019 roku działań oraz wyników Banku za miniony rok znalazło się w najnowszym, opublikowanym właśnie Raporcie Rocznym Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym ‒ czytamy w komunikacie wydanym przez Bank.

#JacekZacharewicz: Zgodnie ze Strategią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, niezmiennie angażowaliśmy się w liczne inicjatywy prospołeczne i promowaliśmy postawy #EKO, wspierając pozytywne zmiany w lokalnym środowisku #ESBANK #BankiSpółdzielcze #CSR @SGBBank

Wzrost sumy bilansowej do 885 841 tys. zł oraz wynik finansowy netto na poziomie roku 2018 – blisko 3,9 mln zł – rozwój oferty w ramach Mobilnego Przyspieszenia SGB, uznanie pozycji w postaci kilku nagród, a nade wszystko w postaci zaufania Klientów.

Tak najkrócej można opisać rok 2019 w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

W minionym roku niezmiennie działalność biznesowa Banku szła w parze z zaangażowaniem w realizację celów Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym, poprzez działanie z ludźmi i dla ludzi.

Syntetyczne podsumowanie najważniejszych danych finansowych oraz raport społeczny znajdują się w opublikowanym na stronie Banku w formie elektronicznej wydawnictwie pt. „Raport Roczny Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym 2019” > tutaj.

ESBANK Bank Spółdzielczy, zarząd
Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy.

Do lektury Raportu, w liście rozpoczynającym publikację, zaprasza Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego Jacek Zacharewicz. Poniżej pełna treść Listu od Prezesa.

Szanowni Państwo!

podsumowania roku 2019, które znajdą Państwo w niniejszym Raporcie Rocznym, dokonujemy w roku pięknego jubileuszu 95-lecia działania ESBANKU Banku Spółdzielczego. 

Jednocześnie jest to czas pandemii koronawirusa, która bezpośrednio wpłynęła na wszystkie sfery życia ludzi na całym świecie, a w opinii wielu osób – świat ten przewartościowała.

Konieczny na początku 2020 r.  dystans społeczny dobitnie pokazał bowiem, jak ważne są relacje międzyludzkie, współdziałanie i solidarność społeczna, a także wsparcie zaufanych instytucji, które oferują realną pomoc i dają poczucie bezpieczeństwa w najtrudniejszych życiowych sytuacjach.

ESBANK Bank Spółdzielczy, jako silna, solidna, stabilna, a także solidarna instytucja finansowa, właśnie takie wartości od lat realizuje w praktyce. Perspektywa tych doświadczeń pozwala nam z jeszcze większą dumą spojrzeć nie tylko na miniony rok, ale i na 95 lat tradycji naszego Banku.

ESBANK Bank Spółdzielczy każdego dnia wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom Klientów, stawiając tak na relacje placówkach, jak i rozwój usług elektronicznych.

W 2019 roku wraz ze Spółdzielczą Grupą Bankową, pod wspólnym hasłem „Mamy tu wszystko”, pokazaliśmy, że Banki Spółdzielcze SGB są nowoczesne, mobilne i otwarte na zmiany, ułatwiające dostęp do usług finansowych lokalnym społecznościom.

Zgodnie ze Strategią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym, niezmiennie angażowaliśmy się też w liczne inicjatywy prospołeczne i promowaliśmy postawy EKO, wspierając pozytywne zmiany w lokalnym środowisku.

Dzięki zaufaniu naszych Klientów, Udziałowców i Kontrahentów, a także dzięki zaangażowaniu naszych Pracowników oraz za sprawą ścisłej współpracy w ramach Grupy oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB – rok 2019 zamknęliśmy z zadowalającymi wynikami finansowymi i sukcesami, o których także informujemy w niniejszym Raporcie Rocznym.

W planach Banku na 2020 r. jest kontynuacja dobrych praktyk, a także rozwijanie technologii bankowych – m.in. wdrożenie wraz z Grupą SGB tzw. trwałego nośnika  informacji  oraz  nowej  aplikacji  mobilnej. Zapraszam do współpracy!

Z wyrazami szacunku,

Jacek Zacharewicz,

Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Udostępnij artykuł: