„Raport Skarg i Odwołań” Ergo Hestii

Finanse i gospodarka

Ergo Hestia opublikowała kwartalny "Raport Skarg i Odwołań", czyli spis działań dla klientów, którzy byli niezadowoleni z usługi. Podaje w nim wskaźniki skarg i odwołań, które pomagają monitorować poziom obsługi klientów.

Ergo Hestia opublikowała kwartalny "Raport Skarg i Odwołań", czyli spis działań dla klientów, którzy byli niezadowoleni z usługi. Podaje w nim wskaźniki skarg i odwołań, które pomagają monitorować poziom obsługi klientów.

"Systematyczne wdrażanie zmian i udoskonaleń na podstawie uwag klientów działa w Ergo Hestii efektywnie dzięki funkcjonującemu  modelowi zarządzania jakością tj. podział niezadowolenia na skargi i odwołania. Dla klientów różnica jest często niezauważalna, jednak zróżnicowane podejście do obsługi skarg i odwołań pozwala skuteczniej zarządzać zmianą w organizacji" - mówi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytań i Reklamacji Ergo Hestia.

Ergo Hestia pracuje nad wdrożeniem zmian w zakresie automatycznego przekazywania dokumentów po sprzedaży wraku po szkodzie całkowitej. Przyspieszono podejmowanie decyzji w ramach likwidacji szkód poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy likwidatorami i rzeczoznawcami. Ułatwiono wypłatę kapitału końcowego z tytułu wygaśnięcia indywidualnego ubezpieczenia na życie, a także ograniczono ryzyko podjęcia niesłusznej windykacji zbywcy pojazdu, gdy w ramach rozliczenia polisy nie ma kontaktu zwrotnego od nabywcy.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: