Prezentacje: Niezależna ocena sytuacji kredytobiorcy

BANK 2009/03

Ostatnie wydarzenia na rynku finansowym są niewątpliwie wyzwaniem zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków. Nikt już chyba nie ma bowiem wątpliwości, że znaczące pogorszenie koniunktury, wraz z rosnącym kosztem zadłużenia, będą miały poważne konsekwencje dla znacznej liczby przedsiębiorstw.

Bohdan Pawiński, Paweł Bukowiński

Wobec nowej rzeczywistości, firmy muszą rozważyć między innymi korektę prognoz, odpowiednie dostosowania wewnętrznej struktury oraz swoją zdolność do obsługi bieżącego zadłużenia. Przedsiębiorstwa mające problemy z płynnością będą musiały znaleźć sposoby poprawy zarządzania środkami pieniężnymi lub pozyskania finansowania z innych źródeł, aby kontynuować działalność.

Niepewność, czy wszyscy przedsiębiorcy przetrwają trwającą burzę, znajduje częściowe odzwierciedlenie w wycenie portfeli kredytowych banków. Dla wielu z nich, rok 2008 zamknie się prawdopodobnie istotnym przeszacowaniem wartości posiadanych aktywów. Stwierdzenie, iż w interesie zarówno banków, jak i kredytobiorców leży wypracowanie optymalnych rozwiązań w czasach kryzysu może zabrzmieć jak frazes, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: