Raport: Specjalistyczne usługi doradcze – Nowe zasady rozliczeń

BANK 2009/03

Nowelizacje Kodeksu cywilnego oraz prawa dewizowego weszły w życie 24 stycznia 2009 roku. Niosą one ze sobą istotne zmiany w rozliczeniach walutowych między firmami i bankami.

Michał Grabowski

Wprowadzają one istotną zmianę w przepisach dotyczących obrotu gospodarczego, gdyż znoszą tzw. zasadę walutowości obowiązującą dotychczas na podstawie art. 358 Kodeksu cywilnego. Zasada polegała na tym, że zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej wyrażane mogły być tylko w walucie polskiej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Nowe brzmienie art. 358 Kodeksu cywilnego wprowadzane przedmiotową nowelą przewiduje, że w wypadku, gdy przedmiot zobowiązania stanowi suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzegają spełnienie świadczenia w walucie obcej. Oznacza to zmianę obowiązujących dotychczas reguł, gdyż od chwili wejścia nowych przepisów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: