Raport: Specjalistyczne usługi doradcze – W dobie kryzysu

BANK 2009/03

Ryzyko występujące ze wzmożoną siłą podczas współczesnego kryzysu na globalnym i niektórych lokalnych rynkach finansowych można sklasyfikować w dwóch zazębiających się obszarach: makroekonomicznym i mikroekonomicznym.

Małgorzata Zaleska

Przyczyną większości dotychczasowych kryzysów bankowych było nieumiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym. Jedną z pierwotnych przyczyn obecnego kryzysu było także nieumiejętne zarządzanie ryzykiem bankowym, w tym kredytowym. W Stanach Zjednoczonych udzielano bowiem kredytów osobom, które nie miały dochodów, nie miały pracy i nie miały majątku (tzw. NINJA). Obecny kryzys spotęgowały dodatkowo m.in.: chciwość właścicieli (akcjonariuszy) instytucji finansowych, błędy instytucji audytorskich i agencji ratingowych, a także globalizacja rynków finansowych oraz oderwanie się tych rynków od gospodarki, ich funkcjonowanie dla samych siebie, tj. dla pomnażania profitów. We współczesnym świecie rynki finansowe są powiązane. To sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się kryzysu.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: