Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2022 | Banki muszą być jeszcze bardziej etyczne

BANK 2022/03

Zrównoważone finanse to w ostatnich miesiącach jeden z najczęściej odmienianych zwrotów w sektorze bankowym. Pojawiają się nowe regulacje z tego obszaru, kolejne wymogi nadzorcze, równolegle podejmowane są oddolne inicjatywy banków zmierzające do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. W dyskusji dominuje identyfikacja celów ESG, jakie mają być osiągane, natomiast niewiele uwagi poświęca się zagadnieniu roli etyki w ich osiąganiu.

Fot. Visual Generation/stock.adobe.com

Zrównoważone finanse to w ostatnich miesiącach jeden z najczęściej odmienianych zwrotów w sektorze bankowym. Pojawiają się nowe regulacje z tego obszaru, kolejne wymogi nadzorcze, równolegle podejmowane są oddolne inicjatywy banków zmierzające do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. W dyskusji dominuje identyfikacja celów ESG, jakie mają być osiągane, natomiast niewiele uwagi poświęca się zagadnieniu roli etyki w ich osiąganiu.

Marta Jedlińska
wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Etyka wpływa na zrównoważone finanse dwukierunkowo, z jednej strony stanowi zasadniczą podstawę, w myśl której cele zrównoważonego rozwoju stanowią swoisty wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Z drugiej – decyduje, że zasady etyczne powinny być gwarantem dobrego i efektywnego wdrożenia ESG do działalności banków.

Dla dobra publicznego

Zmiana klimatu i idąca za tym transformacja wywiera wpływ na rynki finansowe. Oprócz tego mamy też międzynarodowe zobowiązania, podjęte przez przywódców państw i ich deklaracje oraz kroczące za tym nowe przepisy -– SFDR i Taksonomia – sprawiające, że przedsiębiorcy i instytucje finansowe, w tym banki, formułują swoje strategie biznesowe, uwzględniając w nich różne cele wspierające tzw. zrównoważony rozwój. Ten zaś składa się z trzech komponentów: obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego. Wymiar działalności banków zaczyna zatem nabierać nowych kształtów. Dzieje się tak za sprawą przyczyniania się do dobra wspólnego, choćby w postaci gwarantowania, że przepływy kapitału ruszą w stronę inwestycji ratujących naszą planetę, a szkodzące środowisku branże nie pozyskają finansowania. I zapewniania, że postawa taka nie będzie jedynie wyrazem szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności, ale po prostu dobrowolnie podjętym, a nie wynikającym z kolejnych przepisów, obowiązkiem.

Od dawna już wiele instytucji finansowych, w przyjętych kodeksach postępowania, deklaruje realizację agendy United Nations Environment Programme i tym samym podpisuje się pod deklaracjami klimatycznymi, socjalnymi i dotyczącymi poszanowania ładu korporacyjnego. Zastanawiające jest to, jak te cele przekładają się w praktyce na realizowane działania oraz czy i jak rozumieją je pracownicy tychże instytucji. Warto dodać, że od dwóch lat funkcjonujemy w niezwykłe trudnym otoczeniu. Praca zdalna, hybrydowa, ograniczony kontakt mogą mieć wpływ na zrozumienie tych, tak bardzo istotnych nowych zagadnień zaczynających pojawiać się wewnątrz organizacji. Z pewnością nie jest prosto określać i komunikować tak kluczowe kierunki, a z drugiej strony ważne jest, aby wszyscy rozumieli, po co stworzono strategię ESG i co ona oznacza. Jako jeden z elementów wzmocnienia tej strategii wskazywane jest zmienne tzw. tone at the top i nie powinno to nikogo ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: