Raport Specjalny. Analityka biznesowa w systemie bankowym: Coraz bliżej wspólnego standardu raportowania

BANK 2020/01

Fot. Blue Planet Studio/stock.adobe.com

Globalizacja i digitalizacja – te właśnie czynniki w największym stopniu determinują sytuację współczesnego sektora bankowego. Wraz z rozwojem owych dwóch kluczowych trendów istotnym zmianom podlega również sprawozdawczość obligatoryjna instytucji finansowych. W przypadku państw członkowskich UE, a więc również i Polski, ostateczną instancją decydującą o zakresie, jak i formie raportowania jest bez wątpienia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Zakres informacji przekazywanych regularnie organom administracji publicznej przez podmioty rynku finansowego jest nieporównywalny ze sprawozdawczością większości sektorów gospodarki realnej. Banki, podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku, obowiązane są do cyklicznego przekazywania danych do Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Urzędu Statystycznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania generują określone czynności, wykonywane przez instytucje finansowe. Do tej grupy zalicza się np. przekazywanie informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

Zazwyczaj jednak pod pojęciem „sprawozdawczość obligatoryjna banków” rozumiana jest wyłącznie wymiana danych z instytucjami odpowiedzialnymi za stabilność i ład systemu finansowego, a więc Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego czy też Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. W przypadku spółdzielców do tej kategorii moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: