Raport Specjalny. Analityka biznesowa w systemie bankowym: Coraz bliżej wspólnego standardu raportowania

BANK 2020/01

Globalizacja i digitalizacja – te właśnie czynniki w największym stopniu determinują sytuację współczesnego sektora bankowego. Wraz z rozwojem owych dwóch kluczowych trendów istotnym zmianom podlega również sprawozdawczość obligatoryjna instytucji finansowych. W przypadku państw członkowskich UE, a więc również i Polski, ostateczną instancją decydującą o zakresie, jak i formie raportowania jest bez wątpienia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Fot. Blue Planet Studio/stock.adobe.com

Globalizacja i digitalizacja – te właśnie czynniki w największym stopniu determinują sytuację współczesnego sektora bankowego. Wraz z rozwojem owych dwóch kluczowych trendów istotnym zmianom podlega również sprawozdawczość obligatoryjna instytucji finansowych. W przypadku państw członkowskich UE, a więc również i Polski, ostateczną instancją decydującą o zakresie, jak i formie raportowania jest bez wątpienia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Zakres informacji przekazywanych regularnie organom administracji publicznej przez podmioty rynku finansowego jest nieporównywalny ze sprawozdawczością większości sektorów gospodarki realnej. Banki, podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku, obowiązane są do cyklicznego przekazywania danych do Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Urzędu Statystycznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania generują określone czynności, wykonywane przez instytucje finansowe. Do tej grupy zalicza się np. przekazywanie informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

Zazwyczaj jednak pod pojęciem „sprawozdawczość obligatoryjna banków” rozumiana jest wyłącznie wymiana danych z instytucjami odpowiedzialnymi za stabilność i ład systemu finansowego, a więc Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego czy też Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. W przypadku spółdzielców do tej kategorii można zaklasyfikować nakazaną przez prawo sprawozdawczość banków spółdzielczych wobec instytucji zrzeszających czy też systemów ochrony instytucjonalnej. Od pewnego czasu sukcesywnie zwiększa się znaczenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), który pozyskuje dane o funkcjonowaniu sektora za pośrednictwem banków centralnych poszczególnych państw. EBA ma też decydujący głos w ustalaniu standardów dla obligatoryjnej sprawozdawczości instytucji finansowych. 

Raportowanie niejedno ma imię

Jakie powinności w dziedzinie raportowania spoczywają na instytucjach finansowych funkcjonujących na polskim rynku? Narodowy Bank Polski wskazuje kilka podstawowych kategorii. Pierwsza z nich związana jest z koniecznością corocznego sporządzania przez bank centralny bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Podstawę prawną dla przekazywania NBP stosownych informacji przez podmioty sektora finansowego stanowi rozporządzenie resortu finansów z 9 sierpnia 2017 r. oraz uchwała zarządu NBP nr 78/2009 z 29 października 2009 r., znowelizowana 9 czerwca 2016 r. Obowiązki sprawozdawcze spoczywają na oddziałach zagranicznych banków lub instytucji kredytowych, podmiotach posiadających oddziały za granicą, a także tych bankach, których udziały posiadają nierezydenci, lub które utrzymują z takimi osobami relacje biznesowe. 

Wszystkie instytucje finansowe, w tym również spółdzielcy, obowiązani są natomiast do raportowania informacji, niezbędnych bankowi centralnemu „do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego”. Powinności sektora w tym obszarze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: