Raport Specjalny Bancassurance: Gorzej już było

BANK 2017/10

Po fatalnym roku 2016 rynek ubezpieczeń na życie z komponentem inwestycyjnym zaczyna odrabiać straty. Pierwszy kwartał br. niespodziewanie przyniósł odwrócenie spadkowego trendu, trwającego przez całe minione 12 miesięcy. Niemal dwudziestoprocentowy przyrost składki przypisanej brutto zdaje się zarazem zaprzeczać opiniom, jakoby produkty z UFK nie odpowiadały potrzebom klientów.

Karol Materna

Wejście w życie, z dniem 1 kwietnia 2015 r., Rekomendacji U oraz wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w pozostałych kanałach zapoczątkowało okres dynamicznych zmian legislacyjnych na rynku ubezpieczeniowym, w dużym stopniu obejmujących również obszar ubezpieczeń na życie. Pół roku później zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a z początkiem 2016 r. branża musiała dostosować się do postanowień nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiana kluczowego dla rynku ubezpieczeń aktu prawnego motywowana była koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II, jednak twórcy nowych przepisów zawarli w nich ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: