Raport Specjalny Bancassurance: IDD: rewolucja stała się faktem

BANK 2018/10

Początek tegorocznej jesieni to czas przełomowy dla całego rynku ubezpieczeń, nie wyłączając segmentu bancassurance. Od 1 października br. wszystkie państwa Wspólnoty oraz funkcjonujące na ich terenie instytucje finansowe powinny być dostosowane do wymogów unijnej dyrektywy nr 2016/97/WE o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Implementacja tej dyrektywy do polskiego systemu prawnego stanowi rewolucję na miarę uchwalenia 23 maja 2003 r. pierwszej w dziejach Polski ustawy kompleksowo regulującej obszar sprzedaży polis przez pośredników.

Jednolite prawo regulujące działalność agentów, brokerów i innych sprzedawców polis na terenie całej Wspólnoty pierwotnie miało obowiązywać od 23 lutego br. Wydłużenie okresu dostosowawczego o przeszło siedem miesięcy podyktowane było pracami nad dwoma rozporządzeniami delegowanymi, uszczegóławiającymi postanowienia dyrektywy w obszarze wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (POG) oraz w obszarze wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP). Obydwa akty wykonawcze przyjęto 21 września 2017 r., co stanowiło pewne zaskoczenie zarówno dla rządów poszczególnych państw członkowskich, jak również dla podmiotów zobligowanych do stosowania nowych regulacji. „Parlament Europejski wskazał, że branża może potrzebować więcej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: