Raport Specjalny. Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej: Polski rynek bancassurance w 2018 r.

BANK 2019/07

Raport Specjalny

Wzorem lat ubiegłych Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała 26 marca 2019 dane dotyczące zagregowanych danych polskiego rynku bancassurance według stanu na koniec IV kw. 2018 r.

Jak informują autorzy raportu, baza obejmuje rynek ubezpieczeń na życie, osobowych i majątkowych w ujęciu sumarycznym, tj. bez rozbicia na poziom przypisów z tytułu składki ubezpieczeniowej w poszczególnych firmach, a więc zawiera dane zagregowane.

Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień edycji raportu.

Przypis z tytułu składki ubezpieczeniowej w dziale I (ubezpieczenia na życie) i II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) zamykał się na koniec IV kw. kwotą 62,2 mld zł, z czego 7,6 mld przypadło na kanał bancassurance, co stanowi 12,2% wolumenu.

Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem:

  1.  Aegon ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: