Raport Specjalny. Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej: Polski rynek bancassurance w 2018 r.

BANK 2019/07

Wzorem lat ubiegłych Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała 26 marca 2019 dane dotyczące zagregowanych danych polskiego rynku bancassurance według stanu na koniec IV kw. 2018 r.

Raport Specjalny

Wzorem lat ubiegłych Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała 26 marca 2019 dane dotyczące zagregowanych danych polskiego rynku bancassurance według stanu na koniec IV kw. 2018 r.

Jak informują autorzy raportu, baza obejmuje rynek ubezpieczeń na życie, osobowych i majątkowych w ujęciu sumarycznym, tj. bez rozbicia na poziom przypisów z tytułu składki ubezpieczeniowej w poszczególnych firmach, a więc zawiera dane zagregowane.

Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień edycji raportu.

Przypis z tytułu składki ubezpieczeniowej w dziale I (ubezpieczenia na życie) i II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) zamykał się na koniec IV kw. kwotą 62,2 mld zł, z czego 7,6 mld przypadło na kanał bancassurance, co stanowi 12,2% wolumenu.

Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem:

 1.  Aegon TU na Życie
 2. Allianz Życie
 3. Aviva TU na Życie
 4.  Axa Życie
 5. CALI (O)
 6. Cardif Polska
 7. Compensa TU na Życie
 8. Concordia CAPITAL
 9. Ergo Hestia STUnŻ
 10. Europa TU na Życie
 11. Generali Życie
 12. Macif Życie
 13. MetLife TUnŻiR
 14. Nationale Nederlanden Życie
 15. Open Life
 16. PKO Życie TU
 17. PZU Życie
 18. SantanderAviva TU na Życie
 19. SOGECAP (O)
 20. Uniqa TU na Życie
 21. Vienna Life
 22. Warta TUnŻ.

Ich łączny udział w rynku ubezpieczeń na życie zamknął się wskażnikiem 96,9% co stanowiło kwotę 21,7 mld zł, z czego wysokość składki brutto pozyskanej w kanale bancassurance wyniosła 5,7 mld zł, co stanowiło 26,1% składki ogółem. Co interesujące, 3,49 mld zł ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: