Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Sprzedaż polis przez banki spółdzielcze musi być przyjazna i intuicyjna

BANK 2021/08

Kluczem do sukcesu w bancassurance jest i pozostanie właściwe odczytanie potrzeb klienta i przygotowanie dedykowanej dla niego oferty zabezpieczającej go przed skutkami zagrożeń, które mogą go dotknąć – podkreślił Norbert Jeziolowicz dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich w rozmowie z Konradem Machowskim.

Fot. ZBP

Kluczem do sukcesu w bancassurance jest i pozostanie właściwe odczytanie potrzeb klienta i przygotowanie dedykowanej dla niego oferty zabezpieczającej go przed skutkami zagrożeń, które mogą go dotknąć – podkreślił Norbert Jeziolowicz dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich w rozmowie z Konradem Machowskim.

Przez ostatnie lata sektor bancassurance zmagał się z implementacją rozlicznych regulacji, zarówno rangi krajowej, jak i wspólnotowej. Czy proces, za którego symboliczny początek uznaje się Rekomendację U KNF, możemy uznać za zakończony? W jakim stopniu zmieniło się funkcjonowanie dystrybucji ubezpieczeń w bankach pod wpływem nowych regulacji? Jak wpłynęły one, w szczególności, na współpracę banków lokalnych z ubezpieczycielami?

– Rzeczywiście, nawet na początku ub.r. mogłoby się wydawać, że budowa infrastruktury prawnej dla dystrybucji polis ubezpieczeniowych została co do zasady zakończona. Potem jednak nastąpiło zdarzenie w zasadzie niemożliwe, które nie było zakładane w żadnym scenariuszu, mowa oczywiście o pandemii koronawirusa. Sytuacja ta zresztą wykazała, że polisy ubezpieczeniowe mogą się okazać bardzo przydatne, gdyż dobrze jest zabezpieczać się przed skutkami potencjalnych incydentów. Poza tym wielu klientów po raz pierwszy skorzystało w pełnym zakresie z możliwości bankowości elektronicznej i zaczęło unikać wizyt w oddziałach banków. Trudno w tej chwili powiedzieć, na ile ten trend będzie trwały, ale – niewątpliwie – te pierwsze doświadczenia będą kontynuowane, chyba że klient doznał negatywnych doświadczeń.

Sądzę, że – biorąc pod uwagę doświadczenia pandemii – większa część naszych potencjalnych klientów może zacząć zauważać korzyści z posiadania takich produktów, jak ubezpieczenia zdrowotne, polisy od utraty pracy (źródeł dochodów) czy też zabezpieczające przed skutkami nakazów zaprzestania niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Podczas ostatniego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej poruszany był wątek wpływu obecnej sytuacji pandemicznej na funkcjonowanie bancassurance w lokalnych instytucjach finansowych. Czy faktycznie możemy mówić o trwałej zmianie nawyków klientów polskiej bankowości, w tym spółdzielczej, i zwiększeniu się świadomości ubezpieczeniowej, czy też był to tylko chwilowy trend pod wpływem zagrożenia? A może ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: