Raport Specjalny Bancassurance: Wprowadzenie IDD może się opóźnić

BANK 2017/10

Co dalej z dyrektywą IDD? Do wprowadzenia jej zapisów pozostało jeszcze kilka miesięcy. To wcale nie tak wiele czasu. Tym bardziej że zainteresowane tym organizacje napotykają istotne przeszkody. Na dodatek nie zakończył się jeszcze proces legislacyjny. Ubezpieczyciele przewidują, że ustawę w finalnym kształcie poznają w okolicach listopada 2017 r., a mają być gotowi, wraz ze zmianami w systemach, już kilka miesięcy później.

Marcin Złoch

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego dotycząca dystrybucji ubezpieczeń oznacza kolejne zmiany w funkcjonowaniu tego rynku w Polsce. Obecnie trwają prace przygotowawcze – rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, implementującej postanowienia dyrektywy na polskim rynku. Nowy akt prawny ma obowiązywać od 23 lutego 2018 r. Wprowadzi kolejne regulacje mające na celu dalsze wzmocnienie pozycji klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Kładzie się m. in. nacisk na transparentność zawieranych umów, jeszcze lepsze dopasowanie produktów do potrzeb klientów, zarządzanie konfliktem interesów, a także na kwalifikacje zawodowe sprzedawców i systematyczny (coroczny) obowiązek ich podnoszenia. Ustawa przewiduje wprowadzenie m. in. dodatkowego, wystandaryzowanego dokumentu zawierającego kluczowe informacje o umowie ubezpieczenia. W projekcie uregulowano również kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia, a w przypadku ubezpieczeń inwestycyjnych informacji o wysokości wskaź...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: