Raport Specjalny – Bank Turcji broni lirę znacząco podnosząc stopy

Komentarze ekspertów

Koniec zeszłego tygodnia przyniósł osłabienie walut rynków wschodzących oraz spadki na rynkach akcji. Gorszy sentyment na globalnym rynku spowodował przyśpieszenie obserwowanego w 2013 roku trendu wzrostowego na parach EURTRY i USDTRY. Do znaczącego osłabienia tureckiej liry w styczniu przyczyniły się napięcia gospodarcze - podwyżki podatków oraz podwyższenie płacy minimalnej, oraz napięcia polityczne w postaci skandalu korupcyjnego pociągającego za sobą rekonstrukcje rządu.

Koniec zeszłego tygodnia przyniósł osłabienie walut rynków wschodzących oraz spadki na rynkach akcji. Gorszy sentyment na globalnym rynku spowodował przyśpieszenie obserwowanego w 2013 roku trendu wzrostowego na parach EURTRY i USDTRY. Do znaczącego osłabienia tureckiej liry w styczniu przyczyniły się napięcia gospodarcze - podwyżki podatków oraz podwyższenie płacy minimalnej, oraz napięcia polityczne w postaci skandalu korupcyjnego pociągającego za sobą rekonstrukcje rządu.

Do osłabiania tureckiej liry przyczynia się również zmiana nastawienia FED w kontekście programu QE. Ograniczenie programu luzowania płynnościowego w USA oznacza mniejszą płynność na rynkach, co może powodować odpływ walut z rynków wschodzących takich jak Turcja.

140129.raport.01.550x

Aby zapobiec dalszemu odpływowi kapitału oraz zatrzymać przecenę liry, bank centralny Turcji na nadzwyczajnym posiedzeniu podjął decyzję o silnej podwyżce stóp procentowych. Główna stopa jednotygodniowa została podniesiona z 4,5% do 10%, a stopa depozytów overnight z 3,5% do 8%. W reakcji na decyzję banku centralnego obserwujemy skokowe umocnienie liry.

140129.raport.02.550x

Tomasz Brach
Easy Forex Trading Ltd.

Udostępnij artykuł: