Raport Specjalny | Bankowość Spółdzielcza – Hewlett Packard Enterprise | Elastyczność jest w cenie. Automatyzacja i model usługowy są przyszłością IT

BANK 2020/06

Pandemia koronawirusa przyśpieszyła zmiany naturalnie zachodzące w świecie IT. Stała się namacalnym dowodem na prawdziwość słów, że jeśli biznes nie funkcjonuje w internecie, to nie funkcjonuje wcale. Nie ma już tak naprawdę podziału na gospodarkę internetową i realną – jest tylko gospodarka.

Fot. Hewlett Packard Enterprise

Pandemia koronawirusa przyśpieszyła zmiany naturalnie zachodzące w świecie IT. Stała się namacalnym dowodem na prawdziwość słów, że jeśli biznes nie funkcjonuje w internecie, to nie funkcjonuje wcale. Nie ma już tak naprawdę podziału na gospodarkę internetową i realną – jest tylko gospodarka.

Sytuacja ta wymusza transformację działów IT, której wyznacznikiem jest elastyczność. Elastyczność oznaczająca szybkość tworzenia i zmieniania serwisów informatycznych oraz zdolność dostosowywania infrastruktury informatycznej do aktualnych potrzeb. Elastyczność oznacza także zdolność do minimalizowania ryzyka biznesowego związanego z wprowadzaniem nowych produktów czy zdolność do dostosowywania kosztów IT do poziomu rozwoju biznesu firmy.

Drogą do osiągnięcia powyższych celów jest skorzystanie z możliwości oferowanych przez automatyzację i model usługowy pozyskiwania rozwiązań IT. Hewlett Packard Enterprise ma w swojej ofercie oba te rozwiązania. Oferując rozwiązania automatyzacji IT, jest w stanie sięgnąć po szerokie portfolio rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Najważniejsze jest to, że wdrażając takie rozwiązanie (na przykład HPE OneTuch ­Datacenter), HPE oferuje produkt „pod klucz”. Platforma gotowa jest do produkcyjnego wykorzystania, z zaimplementowanymi procesami automatyzacji i zdefiniowanym katalogiem usług.

Narzędziem umożliwiającym elastyczne pozyskanie takiego rozwiązania jest HPE Greenlake – model pozyskiwania IT w modelu usługowym.

Więcej niż chmura

HPE GreenLake to więcej niż tylko benefity chmury obliczeniowej. Jak wiadomo, oczekiwania biznesu są i będą nieprzewidywalne. Benefity związane z wdrożenie HPE GreenLake:

 • Strategiczna elastyczność modelu biznesowego.
 • Szybsza reakcja na zmiany sytuacji rynkowej.
 • Obniżenie ryzyka biznesowego.
 • Optymalizacja i przewidywalność kosztów.
 • Pełna kontrola nad danymi strategicznymi i wrażliwymi.

Dzięki HPE GreenLake klienci zyskują korzyści znane z publicznej chmury publicznej, ale bez jej ograniczeń, a to dzięki wykorzystaniu zasobów zlokalizowanych we własnej serwerowni. Podobnie jak w przypadku chmury publicznej usługa jest udostępniana w modelu płatności za wykorzystanie dostosowane do szybkości rozwoju biznesu – nie ma potrzeby przewidywania, jaka skala środowiska jest odpowiednia ani konieczności powtarzania czasochłonnych procesów zakupowych w przypadku niewystarczającej liczby zasobów. Jednocześnie zachowana jest relacja między skalą (i kosztami) środowiska a skalą biznesu. Unikalną cechą usługi HPE GreenLake jest rozbudowa w ramach ustalonych warunków – dzięki czemu rozbudowy są realizowane w z góry ustalonej cenie bez ryzyka związanego z nieprzewidywalnością kosztów (opex shock).

 • Płatności uzależnione od aktualnego zużycia.
 • Zasoby zainstalowane lokalnie.
 • Bieżące zarządzanie zapotrzebowaniem i ryzykiem.
 • Kompleksowe wsparcie dla środowiska informatycznego.
 • Bezpieczna obsługa danych wrażliwych.
 • Tanie przetwarzanie intensywnych operacji oraz dużej ilości danych.
 • Rozliczane jako usługa świadczona przez HPE.

Korzyści, jakie daje Ci HPE GreenLake

 • Twój biznes nie czeka na IT – jest gotów na każdą okazję pojawiającą się na rynku!
 • Szybki dostęp do dodatkowych zasobów IT.
 • Płatność tylko za wykorzystywaną moc obliczeniową.
 • Niski próg wejścia w model HPE GreenLake.
 • Uniknięcie kosztów przewymiarowania zasobów.
 • Przejrzystość kosztowa.
 • Obsługa zadań niemożliwych do zrealizowania w publicznej chmurze obliczeniowej.

Mniejsze ryzyko, większa elastyczność:

 • Kompleksowa obsługa środowiska zapewniająca stabilność i elastyczność infrastruktury IT oraz dostęp do wiedzy ekspertów.
 • Minimalizacja ryzyka związanego z niedostateczną/nadmierną mocą obliczeniową – czyli brakiem mocy (niezrealizowane transakcje) lub nadmiarem mocy (przewymiarowanie = przeinwestowanie).

Umożliwia wprowadzenie nowych technologii w okresie obowiązywania umowy

Fot. 300_librarians/stock.adobe.com

Rozwiązanie HPE GreenLake można dostosować do indywidualnych potrzeb

Rozwiązanie HPE GreenLake może obejmować:

 • Serwery, systemy konwergentne, pamięci masowe, rozwiązania sieciowe i usługi.
 • Oprogramowanie HPE i innych dostawców.
 • Rozwiązania private i hybrid cloud.

Wykorzystywanie HPE GreenLake przy wdrażaniu nowych rozwiązań

 • Centrum medyczne Erasmus
  – Możliwość skorzystania z dostępnej w usłudze HPE GreenLake rozbudowy pojemności na żądanie oznacza tyle, że już nie ryzykujemy, że zabraknie nam pamięci masowej, ani że wydajemy zbyt duże kwoty na pamięć, która nie będzie w pełni wykorzystywana – podkreśla Nico Drost, dyrektor ds. informatycznych w Erasmus Medical Center.
 • Eshgro
  – Zwrot z inwestycji w związku z obsługą nowych klientów Eshgro i Diabolo jest teraz sto razy szybszy. Eshgro może przygotować środowisko dla nowego klienta, uwzględniając wirtualne serwery i pamięć masową w ciągu kilku godzin, podczas gdy wcześniej zajmowało to od trzech do czterech tygodni – zaznacza Anton Loeffen, dyrektor generalny Eshgro.

Więcej informacji
Więcej informacji o HPE GreenLake można znaleźć pod adresem:
http://www.hpe.com/GreenLake

Udostępnij artykuł: