Raport Specjalny | Bankowość Spółdzielcza | Informacja na wagę złota

BANK 2020/06

W minionych dekadach paliwem gospodarki była ropa naftowa, obecnie rolę tę przejmuje informacja. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży bankowej.

Fot. Blue Planet Studio/stock.adobe.com

W minionych dekadach paliwem gospodarki była ropa naftowa, obecnie rolę tę przejmuje informacja. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży bankowej.

Lokalne instytucje finansowe powinny umieć korzystać z każdego dostępnego źródła informacji – zarówno o sytuacji w całej gospodarce, jak również, a może przede wszystkim, swoich klientach. Dzięki takiemu podejściu będą w stanie podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Co mogą zyskać spółdzielcy, dzieląc się pozyskanymi informacjami z innymi uczestnikami rynku za pośrednictwem systemów wymiany danych?

Z punktu widzenia zarządzających tymi systemami lokalne banki są oczywiście nieocenionym dostawcą informacji. Raport EABC za 2019 r. wskazuje, że na terenie UE działało wówczas 2800 banków spółdzielczych, które obsługiwały 209 mln klientów, liczyły 84 mln członków i zatrudniały 712 tys. pracowników. To oznacza, że niemal co piąty obywatel Unii był członkiem banku spółdzielczego. Dane te pokazują, jak potężną siłę stanowi lokalny sektor finansowy. Wprawdzie instytucje te coraz częściej wychodzą z ofertą poza dotychczasową lokalną społeczność, co zwiększa bezpośrednią konkurencję pomiędzy nimi, to jednak na tle banków komercyjnych nadal wyróżnia je budowanie długoterminowych relacji i maksymalizacja wartości dla swoich członków i klientów. Spółdzielcy mają też z reguły mniejszy apetyt na ryzyko niż banki zależne od akcjonariuszy. Te podstawowe wartości warto podkreślać i je utrzymywać, by lokalne instytucje finansowe nadal wyróżniały się na rynku.

We współczesnym świecie nie wystarcza korzystać z własnych, lokalnych źródeł informacji, nawet jeśli mielibyśmy na myśli zasoby całej grupy banków spółdzielczych lub wręcz całego lokalnego sektora finansowego. Funkcjonowanie wysokiej jakości baz danych uwarunkowane jest ich zasilaniem informacjami, pochodzącymi od jak największego grona uczestników systemu. Taka sytuacja jest korzystna dla wszystkich interesariuszy, zapewne dlatego w tym obszarze z reguły trudno zaobserwować przejawy walki konkurencyjnej. Rozwija się też wymiana informacji pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.

Czym dysponujemy?

Związek Banków Polskich od początku swego istnienia promuje organizację wymiany danych o klientach i wspierania w ten sposób sektora bankowego, choćby poprzez ograniczenie strat, ponoszonych wskutek fraudów kredytowych. Obecnie funkcjonujące Systemy Wymiany Informacji stanowiące bazy danych tzw. wczesnego ostrzegania to: BANKOWY REJESTR, DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, REJESTR RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZASTRZEGANIE KART. Bazy analityczne to: ZDARZEŃ Z OBSZARU RYZYKA OPERACYJNEGO i System AMRON – działająca od 2004 r. ogólnopolska baza danych o cenach i wartościach nieruchomości. Warto też wspomnieć o Systemie Wymiany Informacji o Przedmiotach (SWIP), przeznaczonym dla firm leasingowych i zasilanym przez instytucje zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Szeroki zakres usług związanych z wymianą informacji oferuje powołane do życia w 1997&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: