Raport Specjalny | Bankowość Spółdzielcza | Skupieni na przyszłości

BANK 2020/06

Centrum usług wspólnych to jednostka utworzona w strukturze holdingowej, której zadaniem jest centralizacja obsługi wybranych procesów biznesowych. Podmioty takie zajmują się prowadzeniem procesów finansowych, zakupowych, księgowych, prawnych czy też informatycznych. Tak w największym skrócie brzmi definicja tej formy outsourcingu.

Fot. elenabsl/stock.adobe.com

Centrum usług wspólnych to jednostka utworzona w strukturze holdingowej, której zadaniem jest centralizacja obsługi wybranych procesów biznesowych. Podmioty takie zajmują się prowadzeniem procesów finansowych, zakupowych, księgowych, prawnych czy też informatycznych. Tak w największym skrócie brzmi definicja tej formy outsourcingu.

Chociaż tworzenie centrów usług wspólnych jest domeną multinarodowych korporacji, to tego typu model może sprawdzić się w mniejszych organizacjach. Także w bankowości, zwłaszcza tej spółdzielczej. Jedną z najistotniejszych zalet tej formy współdziałania, obok poważnego obniżenia kosztów, jest standaryzacja i ujednolicenie obsługi procesów.

Dwa zrzeszenia, dwa centra

Ucieleśnieniem tej koncepcji współpracy w lokalnym sektorze bankowym było powołanie do życia Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ). Spółka powstała w 2011 r. z wydzielonej części Banku Polskiej Spółdzielczości SA, w celu obsługi informatycznej instytucji zrzeszonych. Pod koniec roku 2018 banki spółdzielcze objęły udziały CRUZ, stając się jego współwłaścicielami.

Spółka udostępnia swym udziałowcom usługi, rozwiązania i sprzęt oraz prowadzi projekty, które dostarczają wartości dodanej bankom spółdzielczym. Podobny model przyjęła Spółdzielcza Grupa Bankowa, w jej przypadku usługi informatyczne na rzecz poszczególnych instytucji świadczy zespół SGB-Banku. „Centrum Usług Wspólnych to hasło, które można wypełnić konkretnymi usługami, produktami. Zrzeszenie SGB posiada takowe Centrum Usług Wspólnych. Mamy zrzeszeniowe centrum przetwarzania danych, centrum zapasowe, czyli od strony twardej informatyki, mamy też jednostkę, która dba o bezpieczeństwo, usługi typu hosting dla banków spółdzielczych. Mamy też usługę pełną, w której dostarczamy bankom spółdzielczym gotowe rozwiązanie. Przykładem jest chociażby wdrożenie kanałów elektronicznych, gdzie dostarczyliśmy bankom rozwiązanie, łącznie z migracją ich klientów – to pełne rozwiązanie najlepiej funkcjonuje przy wykorzystaniu jednej platformy elektronicznej” – mówił swego czasu Ziemowit Stempin, ówczesny wiceprezes zarządu SGB-Banku.

Informatyczne centrum usług wspólnych świadczy prace w kilku podstawowych obszarach. Należy do nich m.in. zarządzanie stacjami roboczymi, infrastrukturą teleinformatyczną i serwerowymi systemami operacyjnymi, a także projektowanie, instalacja i serwis elementów infrastruktury oraz wdrożenie rozwiązań sporządzonych na życzenie klientów. Centra takie z reguły administrują również systemami informatycznymi oraz świadczą usługi doradcze.

Wspólna droga całego sektora

Funkcjonowanie niezależnych od siebie zespołów teleinformatycznych w dwóch głównych zrzeszeniach nie oznacza braku współpracy w cał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: