Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Długi i bolesny poród

BANK 2017/04

25 maja 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące ochrony danych – GDPR (General Data Protection Regulation). Nowe prawo obejmuje wszystkie organizacje, przedsiębiorstwa oraz instytucje przetwarzające lub gromadzące dane osób przebywających na terytorium państw UE.

Artur Król

Zmianie ulegną zasady rejestrowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych wszystkich osób fizycznych, a firmy będą musiały dostosować się do nowych procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wypracowanie skuteczniejszych, ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących ochrony danych zajęło państwom Unii Europejskiej aż cztery lata. Wejście w życie nowych uregulowań będzie najistotniejszą zmianą ustawodawstwa w tym zakresie w ostatnim dwudziestoleciu. Po pierwsze, stworzono zestaw skutecznych, możliwych do wyegzekwowania przepisów chroniących dane obywateli Europy. Po drugie, niesie on ze sobą daleko idące konsekwencje i może spowodować gruntowną zmianę dotychczasowych procesów i procedur organizacyjnych we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw – od kadr po sprzedaż i marketing. Od maja 2018 r. stworzone zostaną realne możliwości przeciwdziałania nadużyciom i niedopełnieniu obowiązków ochrony danych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: