Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Rozwiązania antyfraudowe – przewaga dzięki współpracy. Perspektywa doświadczeń międzynarodowych

BANK 2017/04

Na przestrzeni ostatnich 20 lat sektor usług finansowych ulegał istotnym zmianom. Wynikają one, co oczywiste, z nienotowanego wcześniej przyspieszenia rozwoju technologicznego, skutkującego gwałtownymi przeobrażeniami środowiska społecznego, w którym żyjemy.

Krzysztof Trojańczyk
ekspert w Departamencie Produktów Bankowych BIK

Nowe możliwości technologiczne, zmiany społeczne, wpływają także na sposoby działania przestępców, w tym w obszarze wyłudzeń gospodarczych. Wiele instytucji finansowych podejmuje zatem działania zmierzające do wzmacniania procesów i narzędzi zarządzania ryzykiem wyłudzeń w działalności kredytowej, chcąc w ten sposób ograniczyć straty finansowe oraz skrócić czas, jaki jest niezbędny do rozpoznania faktu powstania wyłudzenia.

Bariery w zarządzaniu fraudami

Skuteczność działań antyfraudowych determinowana jest przede wszystkim przez dostęp do danych oraz ich jakość. Wyniki ankiet przeprowadzonych przez jednego z dostawców usług antyfraudowych1 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: