Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Krajowy system cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia banków

BANK 2018/12

Praktyczne wdrożenie wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, uwzględniające funkcjonujące procesy bezpieczeństwa w banku.

Paweł Ornoch
Senior Manager, JT Weston

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa adresuje zadania oraz obowiązki, które muszą zostać podjęte w celu organizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z jej założeniami w skład tego systemu wchodzić mają m.in. podmioty z sektora bankowości i infrastruktury rynków finansowych uznane za tzw. operatorów usług kluczowych (OUK). Decyzję administracyjną w tym zakresie wydaje organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa. W przypadku sektora bankowości i infrastruktury rynków finansowych jest nim Komisja Nadzoru Finansowego. Od momentu otrzymania decyzji o uznaniu danego podmiotu za OUK, jest on zobowiązany do spełnienia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: